Alle budgethouders in de Wlz aangesloten op het PGB Portaal

Half oktober 2022 zijn de laatste zorgkantoren, Menzis en VGZ, overgegaan naar het PGB Portaal. Daardoor maken nu alle budgethouders met een pgb uit de Wlz – of hun vertegenwoordigers – gebruik van dit klantvriendelijke administratiesysteem.

De pgb-administratie via het portaal is eenvoudiger en sneller. Denk bijvoorbeeld aan betalingen en zorgovereenkomsten maken en veranderen. Ook heb je meer overzicht, want je ziet meteen hoeveel budget je nog hebt. Natuurlijk moet je er even in thuisraken, maar de praktijk wijst uit dat het portaal voor de meeste budgethouders en vertegenwoordigers, maar ook voor zorgverleners en organisaties een stap vooruit betekent.

Er is nog een kleine groep budgethouders in de Wlz die om allerlei redenen dit jaar nog niet over kunnen gaan naar het PGB Portaal. Zij gaan er in 2023 gebruik van maken.

homepage portaal mijnpgb.nl

Wegwijs in het portaal

Zorgkantoor Menzis heeft vier video‚Äôs gemaakt om budgethouders wegwijs te maken in het portaal. We hebben hieraan meegewerkt. Je kunt de video’s bekijken op de website van zorgkantoor Menzis.

Goede voorlichting belangrijk

Werk je al met het portaal en heb je nog vragen? Dan kun je meedoen aan de gratis basisvoorlichting Wegwijs in het PGB Portaal. Je krijgt praktische uitleg en je kunt vragen stellen. Onze voorlichters kennen het PGB Portaal door en door. Ze laten letterlijk zien hoe het werkt. En wij horen graag van jou waar jij tegenaan loopt. Dit kan leiden tot verbetering van het portaal. Over het algemeen zijn de deelnemers heel enthousiast en vinden ze het fijn dat ze kun vragen kunnen stellen.

Wil je geen voorlichting, maar wel meer weten? Je vindt meer informatie op onze website. Of bekijk onze video ‘Het PGB Portaal maakt het je gemakkelijk’. Margot Bos, zelf ook ervaringsdeskundig, vertelt waarom je als budgethouder het portaal zou moeten gebruiken.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Toekomst

Vanaf 2023 gaan budgethouders met een pgb uit de Wmo en Jeugdwet over. We hebben al aan (beleids)medewerkers van gemeenten, VNG en SVB laten zien waarom het portaal zo belangrijk is voor budgethouders en waarom gemeenten hiervan gebruik moeten gaan maken. Samen met het ministerie van VWS, SVB en VNG trekken we op om de budgethouders zo goed mogelijk te gaan voorlichten.