Aline Molenaar in Kassa over gevolgen WAB

Aanstaande zaterdag 14 maart vertelt Aline Molenaar in een uitzending van het tv-programma Kassa wat de gevolgen van Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn voor een grote groep budgethouders. En wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. We zijn in gesprek met de ministeries van VWS en SZW. Begrip is er inmiddels, oplossingen nog niet. En die moeten er echt komen, want dit raakt de kern van het pgb.

Uit het leven gegrepen

Wat moet je doen als je ’s ochtends 1 uur en 15 minuten -dit zijn de uren die zijn geïndiceerd- hulp nodig hebt, maar je je zorgverlener 3 uur moet uitbetalen? Uit eigen zak betalen? Een hogere indicatie aanvragen? Op zich bestond deze regeling al, maar deze wordt door de nieuwe wet enorm benadrukt.

Wat moet je doen als je pas 2 dagen van tevoren weet of, wanneer en hoe lang je zorgverlener moet komen? Je moet het hem/haar nu al 4 dagen van tevoren laten weten anders is je zorgverlener niet verplicht te komen. En ook een oproep wijzigen of afzeggen binnen deze 4 dagen kan problemen opleveren.

Wat moet je doen als je je zorgverlener de ene maand 6 uur en de andere maand 10 uur nodig hebt? Je zorgverlener die 12 maanden voor je werkt, moet je nu een overeenkomst met vaste uren aanbieden. Een zorgverlener heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld 104 uur voor je gewerkt. Een jaar heeft 52 weken. Per week heeft je zorgverlener dus gemiddeld 2 uur gewerkt. Je moet een contract van minstens 2 vaste uren per week of 8,5 uur per maand aanbieden.

Bijzondere werkrelatie

Hoe krijg je je 6, 9 of 12 zorgverleners nog ingeroosterd? Wat doet dit met de bijzondere relatie met je zorgverlener die je als budgethouder vaak hebt? De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is bedoeld om werknemers te beschermen. De wet heeft gevolgen voor alle arbeidsovereenkomsten, maar de knelpunten zitten met name bij de oproepovereenkomst. Wij horen regelmatig dat veel van de zorgverleners er juist voor kiezen op flexibele wijze te werken. Zij vinden het prima, omdat de werkrelatie zo bijzonder is. Bovendien hebben zij ernaast vaak andere inkomsten.

Kijk naar Kassa

Budgethouders en zorgverleners delen hun ervaringen in de uitzending van Kassa. En Aline legt helder uit dat een budgethouder in eerste instantie een zorgvrager is. Eén die zelf de zorg en ondersteuning wil regelen op zijn moment, zodat het past bij zijn leven. Met zorgverleners op wie hij kan rekenen en die hij vertrouwt. En dat hij daardoor ook noodgedwongen werkgever is geworden. Het is een bijzondere en lastige positie. En de regels die erbij horen zijn in de situatie van de budgethouder vaak niet passend. De gevolgen van na 12 maanden vaste uren moeten aanbieden, altijd 3 uur moeten uitbetalen en 4 dagen van tevoren je zorgverlener oproepen zijn te groot.

De uitzending is zaterdag 14 maart 2020 om 19.05 uur op NPO1.

Essentie van het pgb geschaad

We blijven herhalen dat het onredelijk is dat budgethouders uren, die niet daadwerkelijk geleverd zijn, maar volgens de WAB betaald moeten worden, uit eigen zak moeten betalen. Dit besef begint bij de diverse partijen wel door te dringen. De wet zorgt ook voor verhogen van de regeldruk. Terwijl het juist de bedoeling is de regeldruk bij een pgb te verminderen. En het belangrijkste is dat de kern van het pgb wordt aangetast: de vrijheid om mensen in te huren voor de tijd die jij hen nodig hebt. We blijven het uitleggen en stellen mogelijke oplossingen voor.

Uitleg en hulp

We hebben al eerder bericht over de gevolgen voor budgethouders die zorgverleners met een arbeidsovereenkomst in dienst hebben. Het gaat om alleen om de arbeidsovereenkomst met variabele uren, ofwel een oproepovereenkomst. Omdat het lang onduidelijk bleef (en nog steeds is), hebben wij in ons bericht van 29 januari in stappen uitgelegd wat je moet doen. Dit geldt dus alleen voor zorgverleners met wie je een arbeidsovereenkomst met variabele uren (een oproepovereenkomst) hebt.

Veel budgethouders die ermee te maken hebben, hebben inmiddels een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen. Deze maand ontvangen nog meer budgethouders een brief. Let op: werk je in het nieuwe pgb portaal (pgb2.0) of heb je een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan krijg je geen brief van de SVB. De gevolgen van de WAB gelden wel voor jou als je zorgverleners met een arbeidsovereenkomst met variabele uren hebt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) legt op hun website de veranderingen uit. Zij zijn volledig op de hoogte van de wet en mogelijke veranderingen voor budgethouders. De SVB is daarom de aangewezen organisatie voor al je vragen over de WAB. Krijg je geen antwoord, laat het ons dan weten. Bel of mail met onze advieslijn.

Eerdere berichten