Algemene informatie cursussen en ledenbijeenkomsten

1. Cursussen waarvoor individuele inschrijving mogelijk is

Aanmelding

Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een deelnameformulier. Bij vrijwel iedere cursus geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Cursisten ontvangen een bevestiging van inschrijving als er een plek vrij is. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht. Indien de cursus vol is geeft Per Saldo informatie over alternatieven.

Wijzigingen

Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Per Saldo zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Per Saldo niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.

Betaling

Je kunt betalen via iDEAL of met een factuur. Kies je voor betalen met een factuur? Dan ontvang je van ons een factuur voor deze cursus. De betaling moet uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus zijn gedaan.

Annulering

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Per Saldo besluiten de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan de cursus kosteloos worden geannuleerd door een cursist per mail. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is Per Saldo gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

Plaatsvervanger

In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
NB. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan Per Saldo wordt meegedeeld.

2. Nadere bepalingen t.a.v. cursussen voor professionals

Certificaat van deelname

Bij cursussen voor professionals wordt na afloop van een cursus een certificaat van deelname verstrekt door Per Saldo.

Plaatsvervanger bij cursus voor professional

In geval van verhindering kan een professional uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. In company cursus

Offerte

Voor de in company cursus wordt een specifieke offerte gemaakt. In deze offerte staat de prijs en een globale inhoud van de cursus. Deze offerte wordt binnen twee weken na het eerste gesprek toegestuurd en blijft drie weken geldig. De organisatie bevestigt schriftelijk dan wel telefonisch het akkoord met de offerte. Dit wordt door Per Saldo schriftelijk bevestigd waarna concrete afspraken over de inhoud van de cursus worden gemaakt.

Cursusinhoud

In onderling overleg wordt de cursusinhoud vastgesteld. Indien de organisatie specifieke onderwerpen aan de orde wil laten komen, of eigen casussen wil bespreken, moeten deze uiterlijk twee weken voor de datum van de cursus bij Per Saldo zijn. Anders wordt de inhoud vastgesteld aan de hand van de globale cursusinhoud uit de offerte.

Aantal deelnemers

Het aantal cursisten is maximaal 16. Als er meer cursisten deelnemen, wordt de prijs aangepast.

Certificaat van deelname

Bij in company cursussen kan op verzoek van de organisatie na afloop van een cursus een certificaat van deelname worden verstrekt door Per Saldo. De namen van de cursisten moeten uiterlijk twee weken voor de cursusdatum door de organisatie worden verstrekt.

Plaatsvervanger

In geval van verhindering kan de organisatie een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Indien deze wijziging plaatsvindt binnen twee weken voor de cursusdatum, kan deze deelnemer geen certificaat meer krijgen.

Betaling

Na afloop van de cursus ontvangt de organisatie de factuur. Betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Annulering

Indien de organisatie akkoord is gegaan met de offerte en Per Saldo heeft dit schriftelijk bevestigd, kan de cursus niet meer kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering is Per Saldo gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.