Algemeen overleg over het persoonsgebonden budget in de Tweede Kamer

Op 4 april 2019 wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het persoonsgebonden budget (pgb). Per Saldo vraagt aandacht voor onder meer de toegang tot het persoonsgebonden budget, goede voorlichting en toereikende tarieven waarmee zorg kan worden ingekocht. Hieronder volgen een aantal punten uit onze brief aan de Tweede Kamer.

Toegang tot het persoonsgebonden budget

Er zijn nog veel problemen rondom het aanvragen van een persoonsgebonden budget. De toegang tot een pgb lijkt nog altijd geen gelijkwaardige keus te zijn ten opzichte van zorg in natura. Er wordt onterecht te weinig, of soms zelfs geen zorg geïndiceerd. Dit speelt vooral bij gemeenten, we zien dan ook een flinke daling in budgethouders. De minister wil onderzoeken waar de daling van budgethouders in de Jeugdwet door wordt veroorzaakt. Per Saldo is daar blij mee, maar wij willen dat dit ook in kaart wordt gebracht voor volwassenen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Pas dan wordt zichtbaar waar het mis gaat, en kunnen problemen worden aangepakt. Het mag immers niet zo zijn dat je zorg nodig hebt, maar dit niet krijgt omdat je voor een persoonsgebonden budget kiest.

Gratis beschikbare informatie en voorlichting

Iemand met een zorgvraag moet goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn bij het organiseren van zorg. Daarom is het nodig dat er gratis voorlichting en informatie beschikbaar is, zodat mensen bewust kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget. De informatie moet niet alleen gericht zijn op nieuwe, maar ook op bestaande budgethouders. Voor hen is het nodig de kennis up-to-date te houden. Ook voor onafhankelijke cliëntondersteuners en indicatiestellers is kennis over het persoonsgebonden budget onmisbaar. Per Saldo is blij dat de minister een pgb-informatiepakket wil ontwikkelen, en wil hier graag bij helpen.

Toereikende tarieven om zorg van in te kopen

De maximale tarieven die budgethouders mogen uitbetalen aan zorgverleners zijn vaak ontoereikend. We zien dat maximale tarieven dalen, of al jaren gelijk blijven en niet meegaan met de prijsstijgingen. Als gevolg hiervan moeten budgethouders afscheid nemen van hun vertrouwde hulpverleners, omdat zij hen niet meer kunnen betalen. Per Saldo vraagt de minister om te zorgen voor toereikende tarieven, zodat de budgethouder de zorgverleners een passend loon kan betalen.

Meer weten?

Hieronder kun je de volledige brief van Per Saldo downloaden.