Allereerst komt aan bod met welke regels (aanstaande) budgethouders in de Zorgverzekeringswet te maken krijgen. Daarbij komt uw rol als professional aan bod. Bijvoorbeeld bij het maken van een persoonlijk plan, het voorbereiden op een indicatiegesprek of bij het invullen van de aanvraagformulieren. Hoe helpt u (familie of mantelzorgers van) de budgethouder om eigen regie te voeren? Tot slot past u het geleerde toe op een aantal cases uit de praktijk.

Lees meer op de pagina Zvw: pgb via de zorgverzekeraar