Workshop Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven

De Wet zorg en dwang (Wzd)  is ingegaan op 1 januari 2020. Wat betekent deze wet voor ouderinitiatieven? Deze online workshop geeft ouderinitiatieven meer inzicht.

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). 

We organiseren deze workshop samen met het Coördinerend team Wet zorg en dwang van het ministerie van VWS. We gaan in op de algemene uitgangspunten van de Wzd. Verder bespreken we:

  • Wat ouderinitiatieven moeten regelen in het geval van onvrijwillige zorg;
  • De huisregels in relatie tot onvrijwillige zorg;
  • Wat nog onduidelijk is in de wet als het om ouderinitiatieven gaat.

En je kunt natuurlijk je vragen stellen.

Voor wie?

Deze workshop is voor ouders en vertegenwoordigers die zelf een wooninitiatief voor hun kinderen zijn gestart of willen opstarten. Ben je zorgondernemer met een wooninitiatief? Dan is deze workshop niet geschikt voor jou.

Praktische informatie

Deze workshop is op 23 mei 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur. We geven de workshop via Zoom. Deelname is gratis.

Je meldt je individueel aan. Zijn er meer ouders van jouw initiatief die de workshop willen volgen? Dan moeten zij zich allemaal apart aanmelden.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging. En uiterlijk 1 dag voor de bijeenkomst krijg je een mail met de link naar de workshop. Meld je snel aan, want vol is vol.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en klik op de pijltjes om te verzenden. Na ontvangst krijg je via de mail direct een bevestiging van deelname.

Workshop Wzd voor ouderinitiatieven 23 mei 2022

Naam(Verplicht)
Dit evenement is verlopen.