Wat betekent de Wtza voor ouderinitiatieven?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Welke gevolgen heeft dit voor pgb-gefinancierde ouderinitiatieven? Wat moeten zij regelen? Kom naar ons gratis webinar voor informatie, demo’s en stel je vragen.

De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders die zorg verlenen of doen verlenen vanuit de Wlz, Zvw en Jeugdwet. Hoofddoel van de nieuwe wet is verbetering van de zorgkwaliteit. Zorgaanbieders laten zien dat zij staan voor goede zorg, zijn daarover transparant en kunnen erop worden aangesproken.

We informeren je over de meldplicht, de vergunningplicht en de jaarverantwoording. We laten je zoveel mogelijk zien wat er van je wordt gevraagd, zoals via vragenlijsten en demo’s. Op die manier proberen we de extra regeldruk die de wet met zich meebrengt, te verlagen. En je kunt je vragen stellen.

Voor wie?

Dit webinar is voor ouders en vertegenwoordigers die zelf een wooninitiatief voor hun kinderen zijn gestart of willen opstarten. Ben je zorgondernemer met een wooninitiatief? Dan is dit webinar niet geschikt voor jou.

Praktische informatie

Het webinar is op 19 mei 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Je meldt je individueel aan. Zijn er meer ouders van jouw initiatief die het webinar willen volgen? Dan moeten zij zich allemaal apart aanmelden.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging. En uiterlijk 1 dag voor de bijeenkomst krijg je een mail met de link naar het webinar. Meld je snel aan, want vol is vol.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en klik op de pijltjes om te verzenden. Na ontvangst krijg je via de mail direct een bevestiging van deelname.

Webinar Wtza voor ouderinitiatieven

Naam(Verplicht)
Dit evenement is verlopen.