Online ALV en ledenavond

Tijdens deze algemene ledenvergadering staan in ieder geval de jaarrekening en het jaaroverzicht van 2021 op de agenda. In het tweede deel gaan we met leden in gesprek. Meer informatie volgt in maart 2022. We houden onze ALV online via zoom op donderdagavond. Wil je ook meebeslissen en meepraten? Noteer deze datum dan vast in je agenda.