Online ALV en ledenavond

Onderaan deze pagina vind je de agenda en officiële stukken van de 54ste algemene ledenvergadering van 11 oktober 2022. Het jaarplan 2023 is vastgesteld en voor de statutenwijziging is een extra ALV nodig.

De aanwezige 60 leden hadden geen bezwaar tegen de wijziging. Maar voor een wijziging moet meer dan de helft van de leden aanwezig zijn. Daarom moet dit nogmaals aan de orde komen in een extra vergadering. Verder zijn de leden geïnformeerd over het onderzoek naar de toekomst van Per Saldo en het vervolg daarop. Wat er verder is besproken, lees je in de concept notulen. Deze komen nog beschikbaar.

In het tweede deel hebben we kennisgemaakt met de nieuwe directeur PGB van het ministerie van VWS, Karin Hobbelen, en de plannen van het ministerie voor het pgb voor de komende jaren. Ook hebben leden vragen aan haar gesteld.

Wil je graag verder lezen? Deze inhoud is alleen voor leden of abonnees. Log in of word lid/abonnee, dan krijg je direct een inlog.

Ben je nog geen lid of abonnee van Per Saldo?

Wat jammer dat je nog geen lid of abonnee bent. Als je een pgb hebt of ermee te maken hebt, dan is Per Saldo voor jou een belangrijke bron van kennis en informatie en een steun in de rug. En wij kunnen ons werk niet doen zonder onze leden en abonnees.

Als lid of abonnee krijg je

  • Een gratis advieslijn
  • Korting op cursussen
  • Toegang tot onze themadossiers
  • En nog veel meer…