Online ALV en ledenavond

Tijdens deze 54ste algemene ledenvergadering staan in ieder geval het jaarplan 2023 en de statutenwijziging op de agenda. Ook krijg je informatie over het onderzoek naar de toekomst van Per Saldo. In het tweede deel vertelt de nieuwe directeur PGB van het ministerie van VWS, Karin Hobbelen, over de plannen voor het pgb voor de komende jaren.

We houden onze ALV online via zoom op dinsdagavond. Wil je ook meebeslissen en meepraten? Log in voor de agenda en de officiële stukken. Het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk en om je aan te melden.

Wil je graag verder lezen? Deze inhoud is alleen voor leden of abonnees. Log in of word lid/abonnee, dan krijg je direct een inlog.

Ben je nog geen lid of abonnee van Per Saldo?

Wat jammer dat je nog geen lid of abonnee bent. Als je een pgb hebt of ermee te maken hebt, dan is Per Saldo voor jou een belangrijke bron van kennis en informatie en een steun in de rug. En wij kunnen ons werk niet doen zonder onze leden en abonnees.

Als lid of abonnee krijg je

  • Een gratis advieslijn
  • Korting op cursussen
  • Toegang tot onze themadossiers
  • En nog veel meer…