Online ALV en ledenavond

Tijdens deze algemene ledenvergadering staan in ieder geval het jaarplan en de begroting van 2022 op de agenda. In het tweede deel gaan we met leden in gesprek. Meer informatie volgt in de zomer van 2022. We houden onze ALV online via zoom op dinsdagavond. Wil je ook meebeslissen en meepraten? Noteer deze datum dan vast in je agenda.