Noteer deze datum alvast in uw agenda!  Gelegenheid tot inschrijving en het programma volgen snel, maar reken op:

  • Ontmoeting
  • Inspiratie
  • Bijgepraat worden over landelijke ontwikkelingen
  • Diverse themasessies zoals Stimuleren eigen regie van bewoners, Verschillende rollen van ouders, Financieel haalbaar Wooninitiatief, het Wmo wooninitiatief en indicatiestelling en tarieven, en nog veel meer!