zaterdag 6 april van 10.00 tot 15.45 uur bij cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht

De dag is bestemd voor ouders en naasten van bewoners van wooninitiatieven en overige geïnteresseerden. Er is alle ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Dit jaar zijn er stands van Subsidie Gezocht, HandicapNL en natuurlijk Per Saldo zelf. Er zijn altijd wel ontwikkelingen en verhalen die u nog niet kent. Ze maken deze dag meer dan de moeite waard!

Kosten

€ 24,50 voor hele dag inclusief lunch

Bent u geen abonnee (wonen) of (plus) lid van Per Saldo dan bedragen de kosten € 49,50.

Programma

9.15 uur

Inloop met koffie en thee

10.00 – 10.05 uur

Ontvangst

Door Gabriël Enkelaar, bestuurslid Per Saldo, ervaren als ouder van een kind in een wooninitiatief

10.05 – 10.20 uur

Actualiteiten in Wlz en Wmo wet- en regelgeving. Wat zijn landelijke ontwikkelingen en wat doet Per Saldo?

Het SCP rapport ‘Net als thuis’ over ouderinitiatieven heeft geleid tot kamer vragen en een reactie daarop van minister Hugo De Jonge. Ook in de Agenda pgb zijn wooninitiatieven een belangrijk thema. Wat is de inhoud van de ingezette acties door VWS en wat wil Per Saldo?

Door Aline Molenaar, directeur Per Saldo

10.20 – 11.00 uur

Sociale Rolversterking: een andere manier om je leven inhoud te geven

Mensen hebben in hun hele leven sociale rollen, bijvoorbeeld die van broer/zus, werknemer, vriend/vriendin, collega of lid van een vereniging. Door bij mensen met een beperking sociale rollen te stimuleren ontmoeten zij meer mensen én gaan zij dingen doen die zij altijd al wilden. Gewoon in de buurt, bij een bedrijf, bij en met andere mensen. Sociale Rolversterking kijkt naar mogelijkheden, met respect voor beperkingen. En niet onbelangrijk, het geeft mensen meer zeggenschap over hun leven en leidt tot meer kwaliteit van leven. De presentatie start met een stukje theorie en daarna is er aandacht voor de praktijk. Bij ouderinitiatief FleuRoJa uit Zierikzee wonen mensen waarvan het nooit vanzelfsprekend was dat zij ooit zouden deelnemen aan de samenleving. Via Sociale Rolversterking is dat toch voor een belangrijk deel gelukt. Bewoners en hun families vertellen hun verhaal.

Door Hans Kroon, coach kleinschalige wooninitiatieven i.s.m. bewoners en begeleiders van ouderinitiatief FleuRoJa, Zierikzee

11.00 – 11.30 uur

PAUZE

11.30 – 12:45 uur

Eerste ronde themasessies

12.45 – 13.45 uur

LUNCH

13.45 – 15.00 uur

Tweede ronde themasessies

15.00 – 15.45 uur

Bevindingen uit de themasessies. Welke punten neemt Per Saldo mee?
Onder leiding van Gabriël Enkelaar (plenaire zaal)

15.45 uur

Afsluiting

Themasessies

U kunt kiezen uit vijf themasessies.

Wooninitiatieven in het beleid van het ministerie van VWS (alleen ochtend)
Wooninitiatieven staan dit jaar pregnant op de VWS agenda. Denk aan de aanpak naar aanleiding van de resultaten van het SCP onderzoek ‘Net als Thuis’ en de paragraaf Wonen van de Agenda Pgb. Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg, gaat in op de speerpunten van dit beleid. Deelnemers aan de themasessie kunnen vragen voorleggen of hun ervaringen delen. (Deze themasessie zit inmiddels vol)

Door Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg, ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wonen in een wooninitiatief met een pgb Wmo: hoe kom ik tot een budget dat past bij de zorgvraag?
Wonen in een wooninitiatief met een pgb-Wmo is geen sinecure. Indicaties zijn vaak kortlopend en budgetten niet toereikend. Gemeenten indiceren zorg in de vorm van ‘producten’ of ‘arrangementen ‘ maar is dit ook maatwerk? Immers, de kostenberekening is niet transparant (uren/ tarieven). En, (hoe) worden de collectieve zorginkoop en de kosten van het wooninitiatief (als er geen woontoeslag is) vertaald in een individueel pgb? Hoe speel je daarop in? Vanuit landelijke jurisprudentie en voorbeelden uit onder andere de centrumgemeenten Amersfoort en Eindhoven kijken we naar deze knelpunten. Doel is aanknopingspunten te vinden voor een passend pgb/indicatie voor mensen met een pgb-Wmo in een wooninitiatief.

Door Matthijs Vermaat, advocaat Van der Woude de Graaf advocaten, Pieter Rem, bestuurslid De Grasboom en ouder, Ellen van Sprang-Helmig, voorzitter RPSW, voorzitter wooninitiatief Waalre en ouder

Eigen regie stimuleren bij mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen
Us Dream in Leeuwarden bestaat 15 jaar en werkt de laatste 8 jaar volgens ‘Perspectief’, ook wel de methode Vlaskamp genoemd. Deze werkwijze is specifiek ontwikkeld voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB). Perspectief gaat uit van de visie dat mensen met een EMB recht hebben op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling waarbij zij in relatie tot anderen de regie hebben over hun eigen bestaan. Perspectief werkt sterk methodisch; alle betrokkenen, verzorgenden en ouders werken aan dezelfde doelen. Zo wordt bewoners telkens gevraagd of wat anderen doen wel aansluit, en op die manier krijgen zij eigen regie. Bewoners zijn steeds beter in staat hun wensen en verlangens duidelijk te maken. In deze themasessie laat Us Dream zien dat Perspectief praktisch toepasbaar is binnen een kleinschalig wooninitiatief.

Door Hans Biemans, secretaris Us Dream, Sophia Tool, teamleider, Petra Poppes, orthopedagoog Us Dream/ ’s Heerenloo en betrokken bij Expertisecentrum mensen met EMB Rijksuniversiteit Groningen

Sociale Rolversterking in uitvoering bij Participatiecentrum Weesperstraat
Participatiecentrum Weesperstraat in Den Haag past al jaren het gedachtengoed van Sociale Rolversterking toe bij de mensen die daar komen voor dagactiviteiten. Activiteiten zijn waardevolle rollen geworden in en met de samenleving en de wijk Rustenburg. Kunst is niet langer gehandicaptenkunst, maar echte kunst, geëxposeerd op plekken waar andere kunst ook gezien en gewaardeerd wordt. Schrijven is niet ‘een activiteit’, maar iemand schrijft als auteur van een boek met alles wat daarbij hoort. Van cliënt naar auteur, kunstenaar, winkelbediende, papierschepper. In deze themasessie ontmoet u mensen die in deze rollen zijn gegroeid én mensen die hen daarbij ondersteunen.

Door Remco Meijs, zorgmanager Middin en Hans Kroon, coach kleinschalige wooninitiatieven, en deelnemers en begeleiders Participatiecentrum Weesperstraat.

Goed vertegenwoordigd in een wooninitiatief
Een 18-jarige is voor de wet volwassen en zal zijn of haar zaken zelf moeten regelen en is daar ook verantwoordelijk voor. Maar hoe zit het als dat (nog) niet lukt? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe laat je iemand ook in zijn eigen waarde?

In deze themasessie komen, aan de hand van voorbeelden, diverse vormen van (wettelijke) vertegenwoordiging aan bod:

 • Welke vormen van vertegenwoordiging zijn er?
 • Wat is het verschil tussen ‘wettelijk’ en ‘wettig’ vertegenwoordiger?
 • Wat is het verschil tussen curatele, bewind en mentorschap?
 • Hoe zit het met gewaarborgde hulp?
 • Wat is een (notariële) volmacht?
 • Wat verandert er voor de ouders, op het gebied van de vertegenwoordiging, wanneer een kind 18 jaar wordt?

Door Margot Bos, trainer/ voorlichter Per Saldo

Organisatie- en contractvormen van het wooninitiatief: wat betekent dat voor zeggenschap en de inrichting van de haalbaarheidsbegroting? (alleen middag)
Wooninitiatieven kennen verschillende organisatie- en contractvormen binnen zowel de zorg als het wonen. In deze themasessie zetten we de hoofdvormen naast elkaar en gaan we in op voor- en nadelen in relatie tot zeggenschap. Denk b.v. aan het wooninitiatief dat hoofdaannemer is van de zorg en samenwerkt met een zorgaanbieder (onderaannemer). Een andere vorm is b.v. dat bewoners een rechtstreekse zorgovereenkomst hebben met de zorgaanbieder. Wat betreft het wonen kan het huurcontract bijvoorbeeld afgesloten zijn tussen de huurder en het wooninitiatief of rechtstreeks tussen de huurder en de woningcorporatie.

In het tweede deel van deze sessie geven wij een eerste doorkijk in het ‘Financiële Haalbaarheidsmodel Wonen’ van Per Saldo. Dit is een methode die kan worden ingezet om een volledig zicht te krijgen op alle inkomsten en uitgaven van een wooninitiatief. Het model is ‘robuust’, dat wil zeggen toepasbaar op meerdere organisatie- of contractvormen. Hierover krijgt u uitleg in de sessie.

De themasessie is interessant voor wooninitiatieven die nog een keuze voor een organisatie- of contractvorm moeten maken. (deze themasessie zit inmiddels vol)

Het ‘Haalbaarheidsmodel Wonen’ is tot stand gekomen in samenwerking met HandicapNL.

Let op: deze sessie is alleen ’s middags.

Door Hans van der Knijff, voorlichter/trainer Per Saldo

Locatie, bereikbaarheid en parkeren

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Cursus en vergadercentrum Domstad bevindt zich op 8 minuten loopafstand van Utrecht Centraal.

Kijk op www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving voor de routebeschrijving per auto of openbaar vervoer naar Domstad en informatie over parkeren.

Sneltram
De sneltram zowel richting IJsselstein als Nieuwegein Zuid (vertrek Jaarbeurszijde, 1e halte Graadt van Roggenweg) vertrekt iedere 10 minuten.

Milieuzone
In het centrum van Utrecht geldt een milieuzone; dieselauto’s van voor 2001 mogen het centrum van Utrecht niet in. Zowel de Jaarbeurs als vergadercentrum Domstad liggen in de milieuzone.

Werkzaamheden Utrecht
In Utrecht zijn werkzaamheden vanwege de aanleg van de busbaan Transwijk. Check uw route in verband met werkzaamheden: www.goedopweg.nl.

Aanmelden

Aanmeldformulier Wooninitiatievendag zaterdag 6 april 2019

Komt u meer meerdere mensen uit uw organisatie, dan vragen wij of u zich allemaal afzonderlijk wilt aanmelden. Zo kunnen wij alle aanmeldingen goed verwerken. Inschrijving voor de themasessies verloopt op basis van moment van aanmelding. Hiervoor geldt vol = vol. Dus schrijf u op tijd in!
 • Vul hier uw gemeentenaam in, niet uw woonplaats
 • Keuze themasessies

 • Overige informatie

 • Hierbij machtig ik Per Saldo om eenmalig de bijdrage voor deelname aan deze dag (€ 24,50 voor abonnees, leden en plusleden, € 49,50 voor niet-abonnees) af te schrijven van mijn bankrekening
 • Vul hier uw IBAN in zónder spaties.