Titel van deze dag is: ‘De kunst van het gewone leven in jouw initiatief’. Als bewoners, familie en als organisatie wil je immers een zo gewoon mogelijk leven voor jezelf, je kind, je familielid, voor de bewoners van jouw kleinschalig initiatief. In de dagelijks praktijk is dat een hele kunst. Je kunt hier met elkaar over praten in een themacafé naar jouw keuze.

Paneldiscussie

Maar we beginnen de dag met z’n allen: met een paneldiscussie over de toekomst van het ouder- en wooninitiatief. Hoe kijken het ministerie, zorgkantoren, gemeenten, politici en ouderinitiatieven daar tegenaan? Wat zijn hun ervaringen? Hoe kunnen we komen tot meer kennis en begrip voor elkaar? Wat zijn mogelijke oplossingen? Hierover gaan we met elkaar in gesprek en kun je je vragen stellen.

Vervolgens ga je naar een onlinecafé, dat start met een korte aftrap door een host – een gastheer/-vrouw, waarna je in een zogenoemde breakout room, een aparte ruimte in een kleine groep verder praat. Er zijn 3 themacafés waaruit je kunt kiezen. Professionals hebben per thema een eigen breakout room.

Themacafé 1: Hoe houd je het levendig?

Je hebt het als ouder- of wooninitiatief goed voor elkaar. Je draait soms al tientallen jaren. Alles gaat gewoon z’n gangetje. Je wilt niet verzanden in routine, maar hoe houd je het levendig?

 • Hoe houd je het wij-gevoel in stand?
 • Hoe houd je ouders en andere familieleden betrokken?
 • Hoe zorg je voor afwisselende vrijetijdsbesteding van je bewoners?
 • Welke rol kan de volgende generatie spelen?
 • Zijn er nieuwe partijen, zoals de buurt en vrijwilligers, die je erbij wilt halen?
 • Hoe houd je zicht op de behoefte van elke bewoner?
 • Hoe betrek je het zorgteam hierbij?

Kortom, hoe zorg je dat er muziek in het initiatief blijft?
Gabriël Enkelaar, vader van een bewoner van het Droomhuis aan de Dijk in Wageningen woont, heeft er veel ervaring mee. Hij heeft geen pasklare oplossingen, maar deelt graag zijn ervaringen met de bezoekers van dit café. Over de dilemma’s waar je tegenaan loopt, welke oplossingen er denkbaar zijn.

Themacafé 2: Zeggenschap vertalen in goede samenwerking, hoe doe je dat?

In een kleinschalig ouder- of wooninitiatief werken bewoners, ouders, zorgverleners en het bestuur samen. Ieder vanuit zijn eigen rol. In pgb-gefinancierde ouder- en wooninitiatieven is zeggenschap van bewoners en hun vertegenwoordigers een van de belangrijkste pijlers. Dat kan soms schuren. Hoe zorg je ervoor dat goede samenwerking en zeggenschap hand in hand gaan?

Chiel Egberts is orthopedagoog, trainer en auteur. Hij beschrijft de zogenoemde ‘Driehoekskunde’, een methode met zeggenschap voor bewoners, ouders/familie en zorgverleners. Vertrouwen, open communicatie en duidelijke rollen zijn de basis van zijn methode. Het is de kunst om de driehoek in balans te krijgen en te houden, zodat zeggenschap wordt vertaald in een vruchtbare samenwerking. Er is ook aandacht voor de positie en rol van bewoners met een hogere intelligentie.

Als je je voor dit themacafé opgeeft, krijg je van tevoren informatie toegestuurd. Chiel gaat hierover graag met de bezoekers van dit café in gesprek.

Themacafé 3: Collectieve zorg en eigen regie, hoe regel je dat?

Elk ouder- en wooninitiatief heeft naast de individuele zorg te maken met collectieve zorg.

 • Hoe breng je de collectieve en individuele zorgmomenten in beeld en pakt de besteding altijd uit zoals je zou willen?
 • Krijgt elke bewoner altijd een evenredig deel of spreek je af dat als de een even wat meer nodig heeft, de ander tijdelijk iets inlevert?
 • Breng je de collectieve zorgmomenten goed in beeld, zodat de individuele bewoner en/of zijn vertegenwoordiger kan meepraten en meebeslissen over de besteding ervan?
 • Hoe komt de eigen regie of zeggenschap hierin tot uitdrukking?
 • En welke eisen van de verstrekkers helpen of werken juist belemmerend?

Margot Bos, trainer en voorlichter bij Per Saldo, is zelf moeder van een kind in een wooninitiatief. Zij gaat graag met de bezoekers van dit café in gesprek om ervaringen en tips te delen, om dilemma’s te benoemen en mogelijke oplossingen te bedenken.

Programma

10.10-10.40 uur: Plenaire paneldiscussie

10.45-12.15 uur: Themacafés

12.15-12.30 uur: Gezamenlijke afsluiting

 

 

Kosten

Deelname aan onze online bijeenkomst kost:

 • € 15,– voor abonnees en leden en
 • € 30,– voor niet-abonnees en niet-leden.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.