Titel van deze dag is: ‘De kunst van het gewone leven in jouw initiatief’. Als bewoners, familie en als organisatie wil je immers een zo gewoon mogelijk leven voor jezelf, je kind, je familielid, voor de bewoners van jouw kleinschalig initiatief. In de dagelijks praktijk is dat een hele kunst. Je kunt hier met elkaar over praten in een themacafé naar jouw keuze.

Paneldiscussie

Maar we beginnen de dag met z’n allen: met een paneldiscussie over de toekomst van het ouder- en wooninitiatief. Hoe kijken het ministerie, zorgkantoren, gemeenten, politici en ouderinitiatieven daar tegenaan? Wat zijn hun ervaringen? Hoe kunnen we komen tot meer kennis en begrip voor elkaar? Wat zijn mogelijke oplossingen? Hierover gaan we met elkaar in gesprek en kun je je vragen stellen.

Vervolgens ga je naar een online café, waar je samen verder praat over een bepaald thema. Er zijn 5 themacafés waaruit je kunt kiezen.

Themacafé 1: Hoe houd je het levendig?

Je hebt het als ouder- of wooninitiatief goed voor elkaar. Je draait soms al tientallen jaren. Alles gaat gewoon z’n gangetje. Je wilt niet verzanden in routine, maar hoe houd je het dan levendig?

 • Hoe houd je zicht op de behoefte van elke bewoner?
 • Hoe houd je het wij-gevoel in stand.
 • Hoe houd je ouders en andere familieleden betrokken?
 • Hoe zorg je voor afwisselende vrijetijdsbesteding van je bewoners?
 • Zijn er nieuwe partijen die je erbij wilt halen?
 • Hoe denkt het zorgteam hierover?

Kortom, hoe zorg je dat de muziek erin blijft zitten in het wooninitiatief?
Gabriël Enkelaar, vader van een bewoner van het Droomhuis aan de Dijk in Wageningen woont, heeft er veel ervaring mee. Hij heeft geen pasklare oplossingen, maar deelt graag zijn ervaringen met de bezoekers van dit café. Over de dilemma’s waar je tegenaan loopt, welke oplossingen er denkbaar zijn.

Themacafé 2: Zeggenschap vertalen in goede samenwerking, hoe doe je dat?

In een kleinschalig wooninitiatief werken bewoners, ouders, zorgverleners, het bestuur, de leiding samen. Ieder vanuit zijn eigen rol. In pgb-gefinancierde ouder- en wooninitiatieven is zeggenschap van bewoners en hun vertegenwoordigers een van de belangrijkste pijlers. Dat kan soms schuren. Hoe zorg je ervoor dat goede samenwerking en zeggenschap hand in hand gaan?

Chiel Egberts is orthopedagoog, trainer en auteur. Hij beschrijft de zogenoemde ‘Driehoekskunde’, een methode met zeggenschap voor bewoners, ouders/familie en zorgverleners. Vertrouwen, open communicatie en duidelijke rollen zijn de basis van zijn methode. Het is de kunst om de driehoek in balans te krijgen en te houden, zodat zeggenschap wordt vertaald in een vruchtbare samenwerking.

Als je je voor dit themacafé opgeeft, krijg je van tevoren informatie toegestuurd. Chiel gaat hierover graag met de bezoekers van dit café in gesprek.

themacafé 3: Collectieve zorg en eigen regie, hoe regel je dat?

Elk ouder- en wooninitiatief heeft naast de individuele zorg te maken met collectieve zorg.

 • Hoe regel je dat en pakt de besteding altijd uit zoals je zou willen?
 • Krijgt elke bewoner altijd een evenredig deel of spreek je af dat als de een even wat meer nodig heeft, de ander tijdelijk iets inlevert?
 • Breng je de collectieve zorgmomenten goed in beeld, zodat de  individuele bewoner en/of zijn vertegenwoordiger kan meepraten en meebeslissen over de besteding ervan?
 • Hoe komt de eigen regie of zeggenschap hierin tot uitdrukking?
 • En welke eisen van de verstrekkers helpen of werken juist belemmerend?

Margot Bos, Cursusleider en Trainer bij Per Saldo, is zelf moeder van een kind in een wooninitiatief. Zij gaat graag met de bezoekers van dit café in gesprek om ervaringen en tips te delen, om dilemma’s te benoemen en mogelijke oplossingen te bedenken.

Themacafé 4: Corona in het ouder- en wooninitiatief

Corona heeft maatschappijbreed veel teweeg gebracht, maar zeker ook binnen ouder- en wooninitiatieven.

 • Zorgen over besmetting van bewoners en zorgverleners en de gevolgen daarvan.
 • Geïsoleerd leven van familie en vrienden, geen dagbesteding, weer thuiswonen uit voorzorg: wat doet dat allemaal met de bewoners?
 • Qua organisatie: van het ene op het andere moment vervangende zorg regelen door ziekte/mogelijke besmetting van zorgmedewerkers en doordat de bewoners de hele dag thuis waren.
 • Vervolgens de onzekerheid over de betaling van vervangende en niet-geleverde zorg.
 • De onduidelijkheid en onzekerheid over het vaccineren.
 • Nieuwe dilemma’s over hoe om te gaan met (nog) niet gevaccineerde bewoners en zorgmedewerkers.
 • Heeft corona naast vervelende ook positieve kanten? Hoe is dat voor jou, voor jullie?

Lia de Boer is Adviseur Wonen bij Per Saldo. Zij heeft in 2020 een vragenlijst uitgezet onder ouder- en wooninitiatieven. Lia gaat graag in gesprek met de cafébezoekers om ervaringen te delen, dilemma’s te benoemen, te kijken hoe ouder- en wooninitiatieven voortaan in soortgelijke omstandigheden willen handelen en wat zij daarvoor nodig hebben.

Programma

10.10-10.40 uur: Plenaire paneldiscussie

10.45-12.15 uur: Themacafés

12.15-12.30 uur: Gezamenlijke afsluiting

 

 

Kosten

Deelname aan onze online bijeenkomst kost:

 • € 15,– voor abonnees en leden en
 • € 30,– voor niet-abonnees en niet-leden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Geef daarbij ook aan naar welk café je wilt, dan houden wij een plaatsje voor je vrij.