Commissiedebat Tweede Kamer over onder meer wijkverpleging en Wmo.

Dit debat gaat over dementiezorg, palliatieve zorg, langer thuis, pgb, wijkverpleging en Wmo. We hebben de commissieleden hiervoor een brief gestuurd. Ons team beleid volgt het debat

In de brief staan vragen voor de minister over:

  • Maatwerkvoorzieningen;
  • Toereikende pgb-tarieven en budgetten;
  • Bijstellen indicatie Zvw-pgb.

En we hebben gevraagd een apart commissiedebat te houden over de uitkomsten van het onderzoek ‘betekenis en waarde van het pgb’ door Significant Public.

Wil je weten wat er in de brief staat?

Je kunt de volledige brief lezen. Deze staat ook in ons thema Wets- en regelwijzigingen onder Wmo en Zvw (alleen voor leden en abonnees).

Wil je zelf het debat volgen?

Op tweedekamer.nl vind je de agenda voor het debat.

Het debat is in de Troelstrazaal. Je kunt het online vanuit huis volgen. Op tweedekamer.nl vind je uitleg en een link naar de zaal. Je kunt kiezen voor video (kijken en luisteren) of audio (alleen luisteren).

Het is op dit moment niet mogelijk je voor dit event aan te melden.