Commissiedebat pgb 23 juni 2022

Het debat op donderdag 23 juni 2022 gaat over het pgb in deze kabinetsperiode en de brief van minister Conny Helder daarover aan de Tweede Kamer.

We hebben al op deze brief gereageerd. Onze uitgebreide reactie lees je in het nieuwsbericht Pgb-insteek minister biedt kansen, Per Saldo wil meer. Je kunt de pgb-brief van minister Conny Helder downloaden op de website van rijksoverheid.

We hebben de commissieleden voor het debat een uitgebreide brief gestuurd. De brief gaat over:

  1. Terug naar de bedoeling: de juiste doelgroep voor het pgb;
  2. Goede voorlichting en toerusting vooraf;
  3. Landelijke kaders voor toereikende pgb-tarieven, protocollen gebruikelijke zorg en inzet  informele hulp door naasten en indicatieduur passend bij de hulpvraag;
  4. Administratieve lastenverlichting;
  5. Pgb 2.0 portaal;
  6. Ouderinitiatieven, bewonersinitiatieven en wooninitiatieven;
  7. Mogelijkheid voor 1 toegangsloket en integraal persoonsgebonden budget (ipgb);
  8. Alternatieven als pgb geen keuze is en er geen passende hulp is gecontracteerd.

En we hebben de signalen die we hebben gekregen na de uitzending van Kassa op 19 maart 2022 en ons programma 2021-2025 erbij gedaan.

Wil je weten wat er in de brief staat?

Je kunt de volledige brief en de signalen lezen. Deze staan ook in ons thema Pgb en de maatschappij onder Onze acties.

Laat je horen!

Vertel ook jouw verhaal en ervaring met het pgb door een mail te sturen naar [email protected].

Kom ook naar het debat!

Ons team beleid gaat naar het debat. We vinden het hoog tijd dat de budgethouders weer gezien en gehoord worden. We roepen je daarom op om ook aanwezig te zijn en hopen dat er massaal gehoor wordt gegeven aan onze oproep. 

Het is nodig je vooraf aan te melden als bezoeker. Dit doe je via bezoekers.tweedekamer.nl. Let op dat je de goede datum kiest. Op de dag zelf moet je een legitimatiebewijs bij je hebben.

Kun je niet aanwezig zijn op donderdag 23 juni 2022? Wil je het debat wel volgen?

Op tweedekamer.nl vind je de agenda voor het debat.

Het debat is in de Suze Groenwegzaal van 10.00 uur tot 13.00 uur. Je kunt het online vanuit huis volgen. Op tweedekamer.nl vind je uitleg en hier kun je het debat live volgen. Je kunt kiezen voor video (kijken en luisteren) of audio (alleen luisteren).

Het is op dit moment niet mogelijk je voor dit event aan te melden.