Commissiedebat Passend onderwijs

We hebben samen met andere organisaties de commissieleden voor dit debat twee brieven gestuurd. Ons team beleid volgt het debat.

In de brief met speciale onderwerpen vragen we aandacht voor:

  • Combinatie van onderwijs en zorg
  • Bekostiging zorg in onderwijstijd en pgb
  • Afstandsonderwijs voor thuiszitter
  • Ervaringsdeskundige ouders inzetten
  • Leesproblemen en dyslexie
  • Aangepast onderwijsaanbod
  • Ondersteuningsstructuur ernstig zieke leerlingen.

In de algemene brief vragen we om structurele problemen op te lossen, nu echt te zorgen voor inclusief onderwijs en leerrecht en budget beschikbaar te stellen voor de verbeterplannen.

Wil je weten wat er in de brieven staat?

Je kunt de volledige brieven lezen:

Deze staan ook in ons thema Kinderen, jeugd en jongeren (alleen voor leden en abonnees).

Wil je zelf het debat volgen?

Op tweedekamer.nl vind je de agenda voor het debat.

Het debat is in de Max van der Stoelzaal. Je kunt het online vanuit huis volgen. Op tweedekamer.nl vind je uitleg en een link naar de zaal. Je kunt kiezen voor video (kijken en luisteren) of audio (alleen luisteren).

Het is op dit moment niet mogelijk je voor dit event aan te melden.