Kom naar onze online ALV en ontmoeting! Het belooft een interactieve avond te worden.

Programma

vanaf 18.45 uur Digitale ontvangst

19.00-20.00 uur 50ste Algemene Ledenvergadering
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van 49ste algemene ledenvergadering van 6 juni 2020. Het bestuur legt je het verslag ter vaststelling voor.
4. Begroting 2021. Het bestuur legt je de begroting ter goedkeuring voor.
5. Jaarplan 2021. Het bestuur legt je het jaarplan ter vaststelling voor.
6. Herbenoeming van de bestuursleden Yvonne Lammertink en Caroline Boerma
7. Voordracht erelid. Het bestuur legt je de voordracht ter goedkeuring voor.
8. Rondvraag en inleiding tweede deel van de avond door de voorzitter

Zodra de officiële stukken beschikbaar zijn, vind je deze op het besloten deel van de website (inloggen nodig).

20.00-20.05 uur Pauze

20.05-20.55 uur In gesprek met elkaar

In dit tweede deel gaan we graag met je in gesprek. We doen dit in kleine groepjes. Er is een aparte groep voor betrokkenen bij een ouder- of wooninitiatief. We willen jouw stem horen. Het pgb bestaat 25 jaar, maar staat ook onder druk. Graag horen we van jou hoe jij hier tegenaan kijkt. Merk jij ook dat het pgb onder druk staat? Of is bij jou alles prima geregeld? Hoe zie jij de toekomst van het pgb? Waar moet jouw vereniging zich voor inzetten? En wat vind jij daarbij belangrijk? Alleen met jouw stem krijgen we oplossingen voor elkaar.

20.55-21.00 uur Pauze

21.00-21.15 uur Terugkoppeling uit de sessies door gespreksleiders, voorzitter en directeur

21.15 uur Afsluiting door de voorzitter

Hoe werkt het?

We geven deze bijeenkomst met het programma Zoom. Om mee te kunnen doen heb je een computer, laptop of tablet nodig met een camera en een microfoon. Je hebt ook een koptelefoon of ‘oortjes’ nodig. Op een telefoon werkt het niet goed. Na je aanmelding krijg je een e-mail met uitleg hoe je Zoom kunt gebruiken.

Hoe zit het met Zoom en mijn privacy?

We gebruiken de professionele, betaalde versie van Zoom. Daardoor is je privacy beschermd. Verder beveiligen we de bijeenkomsten met een wachtwoord. Zo kan niet zomaar iedereen meedoen. Na je aanmelding krijg je een mail met een link en het wachtwoord.

Ja, ik meld mij aan

Alleen voor leden en abonnees.

Aanmelden