Impressie van de zaal

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn het jaarplan en de begroting 2020 aangenomen. Ook is afscheid genomen van bestuursleden Inge Zweerts-de Jong en Gabriël Enkelaar. Nieuwe bestuursleden Lex Stibbe en Louis Bouchez zijn welkom geheten.

Van links naar rechts Lex Stibbe, Gabriel Enkelaar, Inge Zweerts de Jong, Louis Bouchez

Van links naar rechts: Lex Stibbe, Gabriël Enkelaar, Inge Zweerts-de Jong en Louis Bouchez.

Guus Schrijvers gaf naar aanleiding van pgb voorbeelden in het buitenland een aantal overwegingen en discussiepunten voor de Nederlandse situatie mee. Wat goed is in Nederland moeten we zeker behouden. Maar wat kunnen we leren van hoe het in andere landen is geregeld?

Zo noemen Vlamingen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging hygiënische zorg. Zou het in Nederland werken als je hiervoor een vast pgb krijgt van bijvoorbeeld 300 euro per maand? Een wijkverpleegkundige kan dan bijvoorbeeld bij huisbezoek de controle op de kwaliteit van deze hygiënische zorg uitvoeren.

Guus Schrijvers geeft lezing

Er zijn landen waar het pgb als een soort kinderbijslag wordt gezien en je over de besteding ervan geen verantwoording aflegt. In Scandinavische landen krijg je een persoonlijk assistent wanneer je meer dan 20 uur per week zorg nodig hebt. Zou je als je boven de 50.000 euro aan zorg en ondersteuning uitkomt wellicht beter een persoonsvolgend budget kunnen krijgen? Dan kies je wel zelf je zorgverleners, maar ga je niet over de (financiële) administratie.

Guus Schrijvers ziet Per Saldo als aanjager van deze discussies en wil daar zelf graag aan bijdragen. Hoe pikken we het goede uit de ons omringende landen op? En hoe vertalen we dat naar hoe we het in Nederland geregeld willen hebben? Volgens Guus is het een mooie uitdaging voor ons komend jubileumjaar. Het was een goede en nuttige ledenochtend.

Zet de datum voor de volgende vast in je agenda: zaterdag 6 juni 2020.

Voordracht Guus Schrijvers