ALV en ledenavond voorjaar 2023

Onze 56ste algemene ledenvergadering was op dinsdagavond 30 mei 2023. Op de agenda stonden het goedkeuren van de jaarrekening 2022, het bespreken van het jaarverslag 2022 een voorstel voor statutenwijziging, de stand van zaken van het toekomsttraject Per Saldo en toelichting op de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de actielijnen pgb van minister Conny Helder.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met de aanwezigen besproken. De jaarrekening werd goedgekeurd en beide documenten zijn te vinden op onze website. Ook het voorstel voor de statutenwijziging is kort besproken met de aanwezige leden. Maar de voorzitter moest concluderen dat er niet voldoende leden aanwezig waren voor het goedkeuren van de wijzigingen. Daarom wordt er een extra ledenvergadering gepland, waar de statutenwijziging opnieuw aan de orde komt.

Het gaat in de statutenwijziging om de volgende 3 aanpassingen:

1. Een wijziging om wellicht in de toekomst een cao af te kunnen sluiten voor budgethouders en hun medewerkers.

2. Een wijziging ter verduidelijking wie stemgerechtigd is in de ledenvergadering.

3. Een wijziging om in de toekomst weer in aanmerking te komen voor de ANBI-status.

Wil je graag verder lezen? Deze inhoud is alleen voor leden of abonnees. Log in of word lid/abonnee, dan krijg je direct een inlog.

Word lid of abonnee van Per Saldo!

Samen maken we het pgb eenvoudiger en menselijker. We komen op voor je belangen en we zijn jouw bron van kennis en informatie. Met onze hulp wordt het beheren van het pgb een stuk eenvoudiger.

 

Steun ons. Dan steun je het pgb en daarmee je eigen situatie. Zonder jouw lidmaatschap kunnen wij ons belangrijke werk niet doen. Word nu lid!

Als lid of abonnee krijg je

  • Een gratis advieslijn
  • Korting op cursussen
  • Toegang tot onze themadossiers