Komen de kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding enzovoort voor uw eigen rekening? U kunt een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. IederIn informeert u uitgebreid.

Uw aangifte

Tussen 1 maart en 1 mei 2018 kunt u aangifte doen over het belastingjaar 2017. Wilt u uitstel tot 1 september dan is een telefoontje naar de Belastingtelefoon, 0800-0543, genoeg.

Digitaal

Ga naar Belastingdienst.nl, log in op Mijn Belastingdienst. U kunt inloggen met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Ga naar DigiD.nl en vraag het aan.
In de online aangifte vindt u de aftrek van zorgkosten onder het kopje ‘Uitgaven’.

Op papier

Doet u toch liever aangifte op papier, bel dan met de Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag om een P-biljet (voor particulieren) over het belastingjaar 2017. De indeling en de benamingen van de verschillende aftrekposten zijn in de online aangifte soms anders dan in de Toelichting bij het P-biljet. Toch zult u de verschillende posten gemakkelijk herkennen. De regels voor de aftrek zijn hetzelfde.

Aangifte loont, ook bij uitkering

Al draagt u het niet zelf af, u betaalt ook belasting als het gaat om minimumuitkeringen, zoals Wajong of de bijstand. De uitkeringsinstantie houdt namelijk elke maand een flink bedrag aan belastinggeld in. Kijk maar op uw loonstrookje, onder het kopje ‘Loonheffing’. Een deel daarvan kunt u terugvragen bij de Belastingdienst, als u recht hebt op persoonsgebonden aftrek. Bijvoorbeeld voor specifieke zorgkosten. Zelfs als uw inkomen zo laag is dat u inderdaad helemaal geen belasting hoeft te betalen, kunt u toch belastinggeld terugkrijgen vanwege aftrekbare zorgkosten. Dat komt door de Tegemoetkomingsregeling. Lees daarover meer op de website Meerkosten.

Welke kosten aftrekbaar?

Voor de aftrek van zorgkosten gelden een aantal algemene voorwaarden en een aantal beperkingen. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die u zelf draagt. U kunt deze kosten betaald hebben voor uzelf, voor uw fiscale partner, voor kinderen tot 27 jaar (ongeacht waar ze wonen) of voor gehandicapte of chronisch zieke personen van 27 jaar en ouder die bij u in huis wonen en die u intensief verzorgt. U moet de kosten bovendien in 2017 betaald hebben. Verder gelden er per onderdeel van de aftrek soms gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn. Het kan hierbij gaan om onder andere: geneeskundige hulp, reiskosten voor ziekenbezoek, medicijnen op doktersvoorschrift, hulpmiddelen, vervoerskosten door ziekte of beperking, dieet op voorschrift van een dokter of diëtist, extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Meer informatie in het artikel van IederIn, hieronder te downloaden.

Drempel

Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag u de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. De online aangifte berekent uw drempel automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld. U haalt de drempel vaak gemakkelijker dan u denkt. Want hebt u een laag inkomen, dan mag u een aantal specifieke zorgkosten verhogen met een vast percentage. De grens hiervoor ligt bij een (gezamenlijk) inkomen van niet meer dan € 34.130. Gebruikt u de online aangifte, dan berekent het programma automatisch de verhoging. De verhoging telt mee om de drempel te halen.

Ondersteuning bij uw aangifte

Aangifte kunt u zelf doen. Maar als u daar hulp bij wilt vragen, neem dan contact op met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond. Neem eventueel onderstaand uitgebreid artikel mee van IederIn en attendeer degene die u helpt bij uw aangifte op de website Meerkosten.nl

Artikel downloaden

U kunt uitgebreide informatie over ‘Zorgkosten terug van de belasting’ downloaden op de website van IederIn, netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Per Saldo is lidorganisatie. De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was de definitieve online aangifte voor het jaar 2017 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven. Voor meer informatie, kijk op meerkosten.nl.