Vraag aan Per Saldo

De extra kosten door de coronamaatregelen kunnen door de budgethouder gedeclareerd worden. Maar wat als er meerdere budgethouders overlijden en dus geen budgethouders meer zijn? Het pgb stopt dezelfde dag nog, terwijl voor ons initiatief alle kosten gewoon doorlopen.

Een nieuwe bewoner voor de kamer vinden is vrijwel onmogelijk. Wie stuurt immers zijn/haar vader of moeder naar een huis waar corona heerst? Omzetderving compenseren is moeilijk zo niet onmogelijk. Dat hou je met meerdere lege kamers niet lang vol. Instellingen mogen niet omvallen, tenminste als ze zorg in natura leveren. Waarom is er voor pgb-gefinancierde initiatieven geen financiële bijstand door de overheid?

We hebben dit samen met de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) weken geleden al aan de orde gesteld bij het ministerie van VWS. Veel van de algemene maatregelen voor budgethouders bieden ook oplossingen voor ouder- en wooninitiatieven (zie ons slim lijstje Pgb en corona onderaan deze pagina). Maar op de volgende vragen specifiek over wonen en zorg hebben we nog steeds geen antwoord van het ministerie van VWS:

  • Wat te doen bij leegstand in ouder-/wooninitiatieven, hoe voorkomen we dat deze initiatieven omvallen?
  • Kunnen ouder-/wooninitiatieven extra kosten, bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen, inhuren van extra personeel i.v.m. ziekte ander personeel, beschermingsmaterialen, ergens declareren?
  • Hoe kunnen collectieve uren van ouder-/wooninitiatieven aangeleverd/bijgehouden worden?
  • Kunnen mensen die in een Fokusproject wonen en tijdelijk iemand in huis hebben genomen voor 1 op 1 zorg, omdat er angst is voor besmetting bij zorg van Fokus die werkt met veel verschillende hulpen, hiervoor tijdelijk een pgb krijgen?

Mark van Barschot, directeur van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) heeft begin deze week in Nieuwsuur weer aan de bel getrokken.

Reactie ministerie

“Het ministerie van VWS is bekend met deze problematiek en werkt met de BVKZ en de zorgkantoren aan mogelijkheden om zorgcontinuïteit te bevorderen. De genoemde woon-zorginitiatieven, waarbij budgethouders de zorg betalen uit hun persoonsgebonden budget (pgb) en de huur uit hun eigen middelen, zijn niet in alle opzichten vergelijkbaar met gecontracteerde zorg in natura. Budgethouders die bij familie gaan wonen, kunnen overigens thuis hun budget gewoon inzetten voor de zorg die ze nodig hebben.”

Onze steun

We blijven natuurlijk aandringen op een financiële oplossing voor leegstand. Loop je als woon- of ouderinitiatief tegen andere specifieke problemen aan? Meld dit bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We stellen dit direct aan de orde bij het ministerie van VWS.

Slim lijstje Pgb en corona

Tips en antwoorden op de meest gestelde vragen over pgb en corona.

Bekijk het Slimme lijstje