Acute geldproblemen in woon- en ouderinitiatieven

Initiatieven getroffen door het coronavirus hebben te maken met leegstand door overlijden of bewoners die tijdelijk bij familie gaan wonen. Nieuwe bewoners komen er in deze onzekere tijd niet. Dit heeft grote financiële gevolgen voor pgb-gefinancierde initiatieven.

We hebben dit samen met de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) weken geleden al aan de orde gesteld bij het ministerie van VWS. Veel van de algemene maatregelen voor budgethouders bieden ook oplossingen voor ouder- en wooninitiatieven (zie ons slim lijstje Pgb en corona onderaan deze pagina). Maar op de volgende vragen specifiek over wonen en zorg hebben we nog steeds geen antwoord van het ministerie van VWS: Mark van Barschot, directeur van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) heeft begin deze week in Nieuwsuur weer aan de bel getrokken.

Reactie ministerie

“Het ministerie van VWS is bekend met deze problematiek en werkt met de BVKZ en de zorgkantoren aan mogelijkheden om zorgcontinuïteit te bevorderen. De genoemde woon-zorginitiatieven, waarbij budgethouders de zorg betalen uit hun persoonsgebonden budget (pgb) en de huur uit hun eigen middelen, zijn niet in alle opzichten vergelijkbaar met gecontracteerde zorg in natura. Budgethouders die bij familie gaan wonen, kunnen overigens thuis hun budget gewoon inzetten voor de zorg die ze nodig hebben.”

Onze steun

We blijven natuurlijk aandringen op een financiële oplossing voor leegstand. Loop je als woon- of ouderinitiatief tegen andere specifieke problemen aan? Meld dit bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We stellen dit direct aan de orde bij het ministerie van VWS.