Werkgeverschap

Als je een pgb beheert, dan ben je in principe werkgever. En vanwege alle wet- en regelgeving in Nederland is dit niet eenvoudig. Wij werken mee aan structurele oplossingen om het werkgeverschap makkelijker te maken. Werkgeverschap is één van de actielijnen van het ministerie van VWS.

Om te zorgen dat budgethouders niet in de problemen komen, willen we dat financiële risico’s worden beperkt en de administratieve lasten worden verminderd. Het PGB Portaal helpt bijvoorbeeld om de deze lasten te verlagen. Ook het goed informeren van budgethouders over hun rol als werkgever is belangrijk. Praktische informatie hierover vind je onder Werken met een pgb, verplichte regels en afspraken.

Wat vinden en doen wij?

We zeggen al jaren in overleggen dat er grote problemen kunnen ontstaan voor budgethouders die met arbeidsovereenkomsten werken. Ze zijn voor de wet een werkgever. Dit zijn ze eigenlijk tegen wil en dank. Ze hebben een zorgvraag die ingevuld moet worden. Ze kiezen er niet voor ondernemer te worden en aan het hoofd te staan van een organisatie. Toch krijgen ze hierdoor te maken met wet- en regelgeving, die vaak vanuit andere ministeries wordt opgesteld. Deze klopt niet met de pgb-reglementen en staat dus recht tegenover de pgb-principes en -uitgangspunten. Links- of rechtsom moeten ze de wet overtreden. Voorbeelden hiervan zijn het Burgerlijk Wetboek, de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet Poortwachter. Knelpunten die budgethouders hierbij tegenkomen, zullen we dus echt snel moeten oplossen om zo de risico’s voor de budgethouder te beperken. We zijn betrokken bij dit onderwerp en stellen alles in het werk om alle knelpunten boven tafel te krijgen en dat er bruikbare oplossingen komen.

Bestaanszekerheid

Lees ook het onderzoek naar de bestaanszekerheid van ouders met een kind die vanuit de Zvw pgb-zorg krijgen. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om een vangnet te regelen, voor ouders die zelf intensieve zorg geven aan hun kind. Het doel is om tot haalbare en uitvoerbare oplossingen te komen, die zorgen voor meer bestaanszekerheid voor deze groep. Dit geldt niet alleen voor de Zvw, maar ook voor de overige zorgwetten (Wlz/Wmo/Jeugdwet).  

Het onderwerp bestaanszekerheid kaarten we al jaren aan. We zijn blij dat wij onze bijdrage hebben kunnen leveren aan dit onderzoek en dat dit nu wordt opgepakt. We blijven betrokken en doen wat nodig is voor onze achterban.