Informele zorg en hulp van naasten

De inzet van informele zorg door naasten vanuit een pgb zal in de toekomst belangrijk blijven. Er komt daarom een handreiking, die gericht is op uitgangspunten die helpen te bepalen wat van mensen verwacht mag worden.

De minister heeft in een eerdere brief al aangegeven dat het belangrijk is dat het informeel netwerk ingezet kan blijven worden met een pgb. In de brief staat dat eerst de zorg-/hulpvraag vastgesteld moet worden. Daarna wordt pas gekeken naar de financieringsvorm en leveringsvorm. De Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste rechtsorgaan, heeft dit ook vanaf 2017 aangegeven.

Wat vinden en doen wij?

Informele zorg door naasten is onmisbaar om zorg-/hulpvragen in te kunnen vullen. De inzet van naasten heeft een enorme meerwaarde om passende zorg hoe dan ook te krijgen. We hebben daarnaast te maken met een tekort aan zorgpersoneel, die naasten kunnen opvangen. We mogen blij zijn dat naasten tegen een geringe vergoeding deze belangrijke taken op zich willen nemen. Vaak leveren zij deze zorg bovenop de zorg zij al geven, ook wel bekend als de gebruikelijke zorg (die in alle redelijkheid van een naaste verwacht mag worden) en vrijwillige mantelzorg.

De handreiking betekent in onze ogen een actualisering van het protocol gebruikelijke zorg. Dit zou een richtlijn voor verstrekkers moeten zijn. De draagkracht en draaglast kan per situatie verschillen. Daar kan dan ook rekening mee worden gehouden.

De minister geeft aan dat bij de uitwerking van de mantelzorgagenda ook het pgb informele zorg hierin meegenomen zal worden. Wij houden dit goed in de gaten, omdat hier niets over staat in de brief van de staatssecretaris.

Er staan ook nog een aantal voorstellen in de brief waar wij echt nog de nodige vragen over hebben. Deze punten gaan over:

  • wie bepaalt wat er in alle redelijkheid verwacht mag worden;
  • welke zorg/ondersteuning in aanmerking komt om vergoed te worden uit een pgb;
  • afspraken maken over het zo mogelijk afschalen van de zorg bij de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo.

We zullen deze punten de komende periode kritisch blijven volgen.

Lees meer over de achtergrond van informele zorg in: Werken met een pgb.