Onze lobby

Het pgb staat onder druk. Dit komt onder meer door steeds strengere regels, gebrek aan vertrouwen en negatieve berichtgeving in de media. Daarom lobbyen wij voor het pgb. In de politiek en bij diverse instanties. Ons doel is om het werken met een pgb makkelijker te maken en te verbeteren. Zodat jij als budgethouder op een goede manier met het pgb kan werken en er weer vertrouwen is in dit mooie instrument. Daarom vragen wij bij onder andere politici en beleidsmedewerkers in Den Haag en bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren aandacht voor het pgb.

We verzamelen signalen en gaan hierover in gesprek met gemeenten, zorgkantoren, beleidsmakers, koepelorganisaties en/of het ministerie van VWS. Onze signalen delen we ook in gesprekken met Tweede Kamerleden en in brieven aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een (algemeen) overleg.

VN-verdrag: recht op gelijke behandeling

In het VN-verdrag van de rechten van personen met een handicap is vastgelegd dat iedereen met een ziekte of beperking recht heeft op gelijke behandeling en gelijkwaardigheid. Het VN-verdrag verplicht de overheid zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken op dat gebied. Wij vinden dat bij de uitvoering van dit verdrag eigen regie over de zorg, keuzevrijheid en vooral ook uitgaan van vertrouwen centraal moeten staan.

Ons laatste nieuws