Onze lobby

Het pgb is hét middel voor eigen regie en zet mensen in hun kracht

In het VN-verdrag van de rechten van personen met een handicap is vastgelegd dat iedereen met een ziekte of beperking recht heeft op gelijke behandeling en gelijkwaardigheid. Het VN-verdrag verplicht de overheid zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken op dat gebied. Wij vinden dat bij de uitvoering van dit verdrag eigen regie over de zorg, keuzevrijheid en vooral ook uitgaan van vertrouwen centraal moeten staan.

Eén van de belangrijkste middelen voor eigen regie is het pgb. Het pgb is voor ongeveer 135.000 mensen onmisbaar om een zo onafhankelijk mogelijk leven te leiden. Zo kunnen zij de beste zorg en ondersteuning organiseren, afgestemd op hun eigen agenda, wensen en behoeften. Dankzij het pgb kunnen mensen met een ziekte of beperking, zo veel mogelijk, leven als ieder ander.

Maar het pgb staat onder druk, ondanks de wettelijke verankering in alle zorgwetten. Dit komt door: steeds strengere regels, gebrek aan vertrouwen en negatieve berichtgeving in de media.

Samen zorgen voor een sterk en solide pgb

Ons doel is om het werken met een pgb makkelijker te maken en te verbeteren. Zodat jij als budgethouder op een goede manier met het pgb kan werken en er weer vertrouwen is in dit mooie instrument. Daarom vragen wij bij politici en beleidsmedewerkers in Den Haag, bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, namens jou, aandacht voor het pgb.

Op dit moment zijn dit onze belangrijkste speerpunten:

1 Combinatieloket
Zorg voor een onafhankelijk, domeinoverstijgend toegangsloket voor
mensen met een levenslange/levensbrede beperking, waar ze met al
hun hulpvragen terecht kunnen. Hier kan de zorgvraag onafhankelijk
worden beoordeeld. De toewijzing wordt vervolgens naar de verantwoordelijke
verstrekker(s) verstuurd, zodat daar de toekenning wordt
gedaan.

2 Keuzevrijheid
Zorg dat keuzevrijheid voor een pgb geborgd wordt voor mensen die
eigen regie willen voeren over hun leven en dit met een pgb willen en
kunnen regelen. Deze vrije keuze is nu in veel situaties niet het geval.

3 Goede toerusting
Zorg voor goede toerusting van (toekomstige) budgethouders/
vertegenwoordigers. Door hen vooraf goed te informeren en trainen
krijgen zij een goede start met het pgb.

4 Toereikende tarieven
Zorg voor toereikende, marktconforme pgb-tarieven om kwalitatief goede hulp, ondersteuning en hulpmiddelen in te kunnen kopen. Op dit moment zijn de tarieven in veel gevallen niet toereikend. Soms worden de tarieven zelfs verlaagd, dat is absoluut problematisch.

5 ipgb
Zorg dat mensen die uit verschillende domeinen zorg en/of ondersteuning
nodig hebben dit kunnen regelen met een integraal persoonsgebonden
budget (ipgb). Een meer uniforme uitvoering van verschillende
zorgwetten is hiervoor belangrijk.

Ben jij betrokken bij een politieke partij? En wil je het pgb steunen? Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken! Download dan onze verkiezingsflyer en stuur die zo snel mogelijk door naar jouw partij.