Rob Jansen

Rob Jansen is vader van Koen (39) en Marc (41). Koen heeft een licht verstandelijke beperking en woont sinds 2009 in het ouderinitiatief Ons Plekje in Geldrop, waarvan Rob voorzitter is. Sinds juli 2023 is Rob ook voorzitter van de Klankbordgroep Wonen van Per Saldo. Hij nam het stokje over van Gabriël Enkelaar.

We zijn in 1998 gestart met een groep ouders om een ouderinitiatief op te richten in Geldrop. Dat initiatief loopt heel goed. In 2009 zijn er 10 bewoners gaan wonen en die wonen er nu nog allemaal. Ook alle ouders zijn nog betrokken. We zitten momenteel in een transitiefase, want broers en zussen van de bewoners gaan de verantwoordelijkheid voor het initiatief overnemen.’


Ons Plekje komt voort uit ‘Vereniging de Sleutel’. Rob werd daar voorzitter van en doopte de vereniging om naar Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW). RPSW is nu een belangenvereniging van ruim 40 bestaande ouderinitiatieven in en rond Noord-Brabant. ‘Ik vind het belangrijk om dingen in breder verband op te zetten, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Dat is ook een van de redenen waarom ik voorzitter werd van de Klankbordgroep Wonen van Per Saldo. De samenstelling van de Klankbordgroep is heel divers en iedereen brengt zijn eigen kennis en ervaring mee. Wat ik verder heel belangrijk vind, is dat de Klankbordgroep elk jaar rechtstreeks contact heeft met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Want uiteindelijk worden daar achter de bureaus de beslissingen genomen en niet in de praktijk.’

‘Ik vind Per Saldo de belangrijkste organisatie in Nederland voor budgethouders, waaronder de ouder- en wooninitiatieven. Ze zijn de grootste organisatie op dit gebied en ze steunen de initiatieven heel goed, met cursussen, de Landelijke Dag Wonen en natuurlijk de belangenbehartiging. Er zijn nu landelijk meerdere organisaties die kleinschalige wooninitiatieven vertegenwoordigen, en gelukkig zitten we allemaal met elkaar in een netwerk. Afstemmen is belangrijk, want we hebben allemaal contact met VWS, dus als de neuzen niet dezelfde kant opstaan, dan werkt dit contraproductief.’

‘Het is de bedoeling dat binnen Ons Plekje de broers en zussen eind 2025 definitief de verantwoordelijkheid overnemen. We zijn al een aantal jaar bezig met deze transitie. Alle broers en zussen willen in ieder geval een zorgtaak voor hun broer of zus hebben en een flink aantal wil ook een rol spelen in de stichting, in een werkgroep of in het bestuur. Veel ouderinitiatieven beginnen in te zien dat ze uiteindelijk ook naar zo’n transitie moeten. Ik word dan ook veel uitgenodigd om te komen vertellen hoe het bij ons gaat. Ik vertel dan altijd dat het belangrijkste is, dat we de broers en zussen er altijd bij betrokken hebben. Vanaf het allereerste begin hebben we familiedagen en barbecues georganiseerd. Daardoor hebben ze elkaar heel goed leren kennen en dat werpt nu zijn vruchten af.’

‘Wij vinden het als ouders best lastig om de verantwoordelijkheid uit handen te geven, want het blijft toch je kind waar het om gaat. En de broers en zussen gaan het natuurlijk anders doen dan dat wij het deden. Dat proces is nu al gaande. Maar hoe mooi is het dat alle bewoners een broer of zus hebben die dit willen doen. En we hebben er alle vertrouwen in dat het, misschien wel anders, maar goed gaat lopen.’

Bron: Eigenwijs nr. 1 juni 2024