Hans Biemans

Hans Biemans is vader van drie kinderen en lid van de klankbordgroep Wonen van onze vereniging. Zijn middelste dochter Annika (33) heeft het Rettsyndroom. ‘Toen Annika een jaar of acht was, begonnen mijn vrouw Anja en ik na te denken over de toekomst. Hoe willen we dat Annika gaat wonen? Na veel onderzoek en gesprekken met onder andere gemeenten, zorgaanbieders en andere ouders hebben we uiteindelijk in 2003 ‘Us Dream’ geopend. Dit staat voor ‘onze droom’ in het Fries en is een kleinschalig ouderinitiatief voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking. Annika woont daar nu met vier andere bewoners.’

Actief leven

‘We maakten de keuze om niet voor zorg in natura (ZIN) te kiezen omdat dit niet bij Annika past. Met ZIN zou Annika, bij wijze van spreken, leven als een gepensioneerde. Ondanks haar beperking willen we dat Annika voor zover dat kan een actief leven kan leiden net als haar leeftijdsgenoten. Door het pgb kan dit.’

Zelf mensen in dienst

‘Als ouders zijn we nauw betrokken bij het ouderinitiatief. Iedere ouder heeft een eigen talent en zet dat in. Sinds 2010 hebben we geen zorgaanbieder meer waarvan we de zorg afnemen. We hebben nu zelf mensen in dienst. De zorg hebben we zo ingevuld dat er per twee bewoners een klein team zorgverleners is. Hierdoor hebben we meer eigen regie en betere kwaliteit van zorg. De zorg is uiteindelijk ook goedkoper. Je betaalt alleen voor de werkelijk geleverde zorg. En wij als ouders zijn het management en de facilitaire dienst. Daarvoor rekenen wij niks. Dit betekent dat we het pgb efficiënter kunnen inzetten. Naast de zorg is er ook dagbesteding. Annika gaat graag paardrijden, zwemmen en schilderen. Ze maakt hele mooie kunstwerken. Ik heb er een paar in huis hangen’, vertelt Hans trots.

Belangrijk om ervaringen te delen

‘Naast dat ik in het bestuur zit van ‘Us Dream’ ben ik ook klankbordgroeplid Wonen bij Per Saldo. Ik besloot dit te gaan doen, omdat ik vind dat alles wat wij doen voor Annika en ‘Us Dream’ ook beschikbaar moet zijn voor andere ouders en ouderinitiatieven. Het wiel hoef je niet opnieuw uit te vinden. Maak gebruik van de dingen die ontdekt en uitgewerkt zijn of waar anderen voor gestreden hebben.’

Bron: EigenWijs, juni 2022