‘Je moet goed onderlegd zijn, wil je een pgb krijgen’

Gregory Dunker krijgt een pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om individuele begeleiding in te kopen. Deze begeleiding heeft hij nodig, omdat hij blind en slechthorend is. De begeleiding bestaat onder andere uit fietsen op de tandem en begeleiden bij sociale gelegenheden. Het pgb stelt hem in staat om een actief leven te leiden en mee te doen in de maatschappij. Maar, zoals Gregory zelf zegt: ‘Je moet goed onderlegd en mondig zijn, wil je een pgb krijgen’.

Gregory (55) komt oorspronkelijk uit Curaçao en verhuist op zijn zesde naar Nederland, in verband met zijn visuele beperking. Op zijn zestiende wordt ontdekt dat hij het vrij zeldzame Syndroom van Alström heeft. Inmiddels ziet hij niets meer. Horen gaat nog goed in een-op-een gesprekken, met behulp van gehoorapparaatjes. Als er meer mensen bij elkaar zijn, heeft hij de hulp van een tolk nodig. Daarnaast heeft hij onder andere problemen met zijn hart, gewrichten, hormonen en huid. En hij heeft diabetes en nier- en leverfalen.

Actief leven

Gregory is volledig afgekeurd voor werk, maar leidt een actief leven. Hij is vrijwillig commissielid bij de SP in de gemeenteraad van Hilversum. Ook is hij actief lid bij het Platform gehandicapten en chronisch zieken Hilversum. Verder probeert hij zoveel mogelijk in beweging te blijven. Dit doet hij het liefst buiten op de tandem. Hij heeft een tandem vanuit de Wmo, die hij onderhoudt vanuit een pgb.

Van ZIN naar pgb

In eerste instantie krijgt Gregory begeleiding vanuit Zorg in Natura (ZiN). Het aanbod van de zorgaanbieder sluit helaas regelmatig niet aan bij zijn behoeften. Gregory is bekend met het pgb en besluit om bij de gemeente een pgb aan te vragen. Deze aanvraag verloopt soepel, want er is geen andere optie voor ZiN. Gregory krijgt 6,9 uur pgb voor individuele begeleiding per week. Hij neemt 6 begeleiders aan. Dit zijn allemaal afgestudeerde tolken, die weten hoe ze hem moeten begeleiden. Dit is belangrijk, vanwege het complexe ziektebeeld van Gregory. Ze volgden allemaal een cursus over hartfalen en omgaan met diabetes. Voor tolken bij gemeentelijke bijeenkomsten schakelt Gregory zijn begeleiders in vanuit een budget van het UWV. Hier krijgt hij 168 uur per jaar voor.

Herindicatie pgb

Als in maart 2021 zijn indicatie afloopt, moet er een herindicatie komen. De gemeente geeft aan dat ze eerst willen kijken naar de mogelijkheden voor ZiN. Gregory laat gelijk weten dat hij dat niet wil en dat hij weer een pgb wil. Gregory: ‘Ik moest behoorlijk vasthoudend zijn om toch een pgb te krijgen. Vervolgens moest ik alle informatie over mijn situatie en alle informatie over mijn begeleiders opnieuw indienen. Terwijl ze deze informatie al lang hadden en er niets veranderd was. Het beleid van de gemeente gaat ervan uit dat er verbetering in je situatie en je gezondheid optreedt door individuele begeleiding. Voor mij is deze begeleiding juist nodig om mijn situatie zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden.’

Lid van Per Saldo

‘Ook moest ik opeens een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor al mijn begeleiders en zij moesten lid worden van een branchevereniging waar de gemeente bij was aangesloten. Gelukkig ben ik lid van Per Saldo en heb dit aan hen voorgelegd. Zij konden me vertellen dat de gemeente helemaal niet om een VOG mag vragen. En dat het niet nodig was voor mijn begeleiders om lid te worden van een andere branchevereniging, omdat ze allemaal al lid zijn van de branchevereniging van tolkvertalers. Inmiddels kwam de dag dat mijn indicatie zou verlopen steeds dichterbij. Dus ik stuurde een brief naar de gemeente dat ik ervan uit ging dat mijn pgb wel zou worden doorbetaald. Anders zou ik straks misschien wel een nieuwe indicatie hebben, maar geen begeleiders meer.’

Nieuwe indicatie

Uiteindelijk krijgt Gregory twee maanden na het aflopen van zijn indicatie, met terugwerkende kracht, een nieuwe indicatie, voor 6,9 uur per week, voor 5 jaar. ‘Daar ben ik heel blij mee, want mijn begeleiding betekent voor mij vrijheid en gezondheid. Als ik deze begeleiding niet meer krijg, dan kun je mij wel opbergen.’

Ontmoedigen pgb

‘Wat ik heel jammer vind, is dat de gemeente het aanvragen van een pgb zo ontmoedigt. Dat ze altijd eerst kijken of het via ZiN geregeld kan worden en je niet zelf laten kiezen wat het beste past bij jou. Zowel in hun folder als op de website is het zoeken naar informatie over het pgb. En ze laten het zo zwaar en ingewikkeld lijken, dat je bij voorbaat al ontmoedigd raakt. Ook ben ik nooit gewezen op het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning. En niet op het bestaan van Per Saldo. Ik schrijf zelf elke keer een evaluatie van mijn aanvragen en stuur deze naar de manager Sociaal Plein en de wethouder, in de hoop dat er dingen verbeteren. En vanuit de SP-fractie in Hilversum proberen we voor elkaar te krijgen dat mensen die langdurig dezelfde Wmo indicatie nodig hebben, niet om de 5 jaar een nieuwe indicatie aan hoeven te vragen. Het gaat hierbij om mensen waarbij geen verbetering in hun situatie meer zal optreden. Dat scheelt veel stress voor de budgethouder en veel geld voor de gemeente.’

Bron: Eigenwijs nr. 02 december 2023