Ervaringsverhalen

Een lijst van pagina's

  • Lees de verhalen van onze medewerkers, (klankbordgroep)leden en anderen die nauw betrokken zijn bij onze vereniging.

  • Lees de inspirerende, realistische en soms humoristische columns van budgethouders en vertegenwoordigers.

  • Budgethouders of hun vertegenwoordigers vertellen wat het pgb in hun leven betekent.