Acties ondersteuning ouderinitiatieven van start

Naar aanleiding van het debat in 2018 over ouderinitiatieven heeft de minister van Volksgezondheid acties aangekondigd om ouderinitiatieven te ondersteunen. Deze acties zijn inmiddels van start gegaan.

Brief aan de Tweede Kamer

De minister heeft over de acties op 8 februari 2019 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin worden de volgende maatregelen genoemd om ouderinitiatieven te ondersteunen. De minister wilde onder andere:

  • De voorlichting voor startende maar ook bestaande initiatieven verbeteren. De minister denkt hierbij aan het ontwikkelen van een toolkit.
  • De regeldruk voor ouderinitiatieven verminderen.
  • Nader onderzoek doen naar kortdurende indicaties.
  • De toereikendheid van pgb-tarieven voor ouderinitiatieven onderzoeken.

Deze acties zijn inmiddels van start gegaan en de minister zal in een tweede brief de Kamer over de voortgang en resultaten informeren. Dit gebeurt nog vóór de zomervakantie.

Meer weten?

Per Saldo houdt je met de nieuwsberichten op de website en de nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang en de resultaten van bovengenoemde acties.

Lees ook ons eerdere bericht over de ondersteuning voor ouderinitiatieven.