Op 13 december 2006 werd het Verdrag voor rechten van mensen met een beperking door de VN vastgesteld. Een historische dag voor de 650 miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte over de hele wereld. Inmiddels zijn er 127 landen die het verdrag hebben geratificeerd (aangenomen) en die bezig zijn met het realiseren van de afspraken die erin staan. In Nederland is het nog niet zover. Kabinet Rutte II wil het VN-verdrag uiterlijk juli 2015 geratificeerd hebben.

Na de ratificatie moet Nederland de maatregelen treffen waartoe het CRPD (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) ons land verplicht om zo van Nederland een inclusieve samenleving te maken waarin iedereen met een beperking gerespecteerd wordt en haar of zijn bijdrage kan leveren.

Coalitie voor Inclusie

Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Lees hierover meer in onderstaande stukken van de Coalitie voor Inclusie, de organisatie in Nederland die zich hiervoor inzet. Lees meer op www.coalitievoorinclusie.nl.

Werkprogramma Coalitie

U kunt het Werkprogramma Coalitie voor Inclusie 2015-2017 (word document) downloaden.