Aanvraagformulier extra budget voor Wmo en Jeugdwet

Voor budgethouders die extra kosten maken als gevolg van de coronamaatregelen is er een mogelijkheid om versneld extra budget aan te vragen bij de gemeente.

Net als de zorgkantoren kiezen gemeenten ervoor dat je deze extra kosten aan kunt vragen met een apart formulier, het Extra Kosten Corona ofwel EKC-formulier. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierover een nieuwsbericht geplaatst op hun website.

Wat doen wij?

In het proces is beschreven hoe een en ander in zijn werk gaat. Deze procesbeschrijving roept bij ons nog wel een aantal vragen op. We zijn hierover in overleg met de VNG. Zodra wij meer duidelijkheid kunnen geven, zullen we jou hierover informeren.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je vragen over jouw situatie of ondervind je problemen? Neem dan vooral contact op met onze adviesmedewerkers via [email protected] of spreek het antwoordapparaat in. We nemen dan contact met je op en kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing.