Aanvraag zorgbonus start op 1 maart 2021

Dit is het moment om je zorgverleners te belonen. Vaak hebben zij zich streng aan de maatregelen gehouden en weinig of geen contact met anderen gehad om zo zorg aan jou te kunnen blijven geven. Ze hebben misschien meer uren gewerkt omdat andere zorgverleners ziek waren of niet konden komen. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken waarom jij voor je zorgverlener een zorgbonus wil aanvragen.

Heb jeĀ  een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met je zorgverlener(s)? En heb je een pgb van de gemeente of uit de wet langdurige zorg? Dan krijg je vandaag of morgen een brief van de SVB waarin staat hoe je de zorgbonus voor jouw zorgverleners kunt aanvragen. Doe het op tijd. Je kunt deze bonus tot en met 12 april 2021 aanvragen. Voor zorgverleners binnen de Zorgverzekeringswet komt in een later stadium meer duidelijkheid over de zorgbonus.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener recht heeft op de zorgbonus?

Je zorgverlener moet in de periode van maart tot oktober 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Hieronder zie je daar wat voorbeelden van:
  • Je zorgverlener bleef je zorg bieden, terwijl de kans er was dat je besmet was met corona.
  • Je zorgverlener heeft geen vakantie kunnen opnemen tijdens de eerste coronatijd.
  • Je zorgverlener heeft meer uren gewerkt, bijvoorbeeld:
  1. doordat andere zorgverleners niet konden komen door ziekte of uit angst om zelf besmet te worden;
  2. doordat je dagbesteding dicht ging, (passend) onderwijs en/of logeeropvang zijn deuren gesloten hield;
  3. doordat je zelf als budgethouder met minder zorgverleners bent gaan werken om jouw kans op besmetting kleiner te maken. Dit betekent dat alle zorg door een paar zorgverleners gedaan is en zij dus meer uren hebben moeten werken.

Wat zijn de regels?

In het kort zijn dit de regels:
  • Je zorgverlener moet een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de eerste coronagolf, dus tussen 1 maart en 1 september 2020.
  • Je hebt met je zorgverlener een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Let op: Voor zorgverleners die jouw zorg hebben geleverd vanuit een instelling was het vorig jaar oktober via de instelling mogelijk een zorgbonus te krijgen.
  • Je zorgverlener mag niet meer dan 2 keer modaal verdienen, dat is maximaal 73.000 euro bruto per jaar. In de handreiking van het ministerie van VWS staan de uurtarieven die daarbij horen.
  • Je moet als budgethouder zonder invloed van anderen kunnen bepalen of er een prestatie tegen corona is geleverd.

Hoe zit het nu met familieleden en naasten?

Helaas is het niet mogelijk om de zorgbonus aan te vragen voor familieleden of naasten. Vaak hebben zij wel heel veel zorg opgevangen als je zorgverleners door besmetting, quarantaine of uit bescherming voor zichzelf niet konden komen. En we zien dat ook nu nog steeds gebeuren. Dat geldt ook voor alle mantelzorgers. We vinden dat hiervoor ook erkenning en waardering moet komen. We hebben ons hiervoor vanaf het begin ingezet en blijven dat doen.

Je hebt de zorgbonus aangevraagd. En dan?

Half mei 2021 krijg je een brief van de SVB waarin staat of je zorgverlener de zorgbonus krijgt en wanneer ze de bonus gaan uitbetalen. Dit duurt zo lang, omdat de SVB pas na 12 april 2021 kan kijken of er geen dubbele aanvragen bij zitten. Elke zorgverlener kan de zorgbonus maar 1 keer krijgen.

Meer informatie en vragen

Alles over de aanvraag van de zorgbonus vind je op de website van de SVB. Daar vind je ook antwoord op veel vragen die je kunt hebben over de zorgbonus. Het nieuwsbericht over de zorgbonus van het ministerie van VWS vind je op rijksoverheid.nl.