Aanvraag tweede zorgbonus start vandaag 15 juni

Vanaf vandaag kun je de tweede zorgbonus aanvragen. Deze is bestemd voor zorgverleners die tijdens de coronacrisis, in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021, voor jou van bijzondere betekenis zijn geweest. Doe het op tijd. Het kan tot dinsdag 27 juli 2021 18.00 uur.

Budgethouders met een pgb van de gemeente of in de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben vorige week al een brief ontvangen van de SVB. Daarin staat voor wie en hoe je de zorgbonus kunt aanvragen.

Voor wie nog altijd niet?

Je begrijpt dat zorgverleners van budgethouders met een Zvw-pgb nog altijd zitten te wachten op hun bonus. We vinden het meer dan beschamend dat er voor hen nog steeds geen uitvoering aan de regeling is gegeven. We blijven ons hier volop voor inzetten. Ook geen blijk van waardering voor familieleden. Vaak hebben zij wel heel veel zorg opgevangen als je zorgverleners door besmetting, quarantaine of uit bescherming voor zichzelf niet konden komen. Dat geldt ook voor alle mantelzorgers. We vinden dat mantelzorgers, vrijwilligers, vrienden of familie die zich enorm hebben ingespannen, omdat de zorg die je normaal kreeg niet mogelijk was, waardering en erkenning moeten krijgen.

Hoe bepaal ik of ik een aanvraag doe?

Dit kan voor zorgverleners
  • met een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht,
  • die je niet boven een maximum uurtarief uitbetaalt (€ 39,50 bij een arbeidsovereenkomsten en € 89,90 bij overeenkomst van opdracht),
  • die gewerkt hebben in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 en
  • die in jouw visie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.
Dat kan al zijn omdat hij/zij altijd is blijven komen, ook al waren daar risico’s aan verbonden, waardoor deze zorgverlener voor jou van grote waarde is geweest in die periode. Maar het kan ook om andere dingen gaan. We noemen enkele voorbeelden:
  • Je zorgverlener heeft geen vakantie opgenomen tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.
  • Je zorgverlener heeft meer uren gewerkt, omdat anderen door omstandigheden niet konden komen.
  • De dagbesteding en/of onderwijs en/of logeeropvang was niet of beperkt mogelijk. Je zorgverlener werkte meer om je hierin tegemoet te komen.
  • Je wilde je team zo klein mogelijk houden om de kans op besmetting te beperken. Daardoor werkte je zorgverlener meer en op andere tijden dan hij/zij gewend is.
  • Let op: zorgverleners die jou zorg hebben geleverd vanuit een instelling krijgen de bonus via de instelling. Daar hoef jij dus geen aanvraag voor te doen.
Hoe het ook zij, jij als budgethouder bepaalt, zonder invloed van anderen, of er een uitzonderlijke prestatie vanwege corona is geleverd.

 Meer informatie en vragen