Uitkomsten per gemeente

Tot nu toe hebben meer dan 23 duizend personen de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld. Zodra meer dan 10 inwoners van een gemeente meedoen worden die resultaten getoond en dagelijks bijgesteld op www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Daarnaast ontvangt iedere gemeente jaarlijks een rapportage wanneer minimaal 300 inwoners deelnemen.

Bekijk het overzicht van gemeenten op basis van het aantal deelnemers.

Over Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk onderzoek, bestemd voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers. Je kunt ook deelnemen als je budgethouder bent of deze vertegenwoordigt. Ben je (vertegenwoordiger van een) budgethouder en bijvoorbeeld chronisch ziek of mantelzorger, vul dan de vragenlijst in als budgethouder.

Waarom meedoen?

De anonieme resultaten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Zo draagt je bij aan verbetering van de zorg en specifiek ook het persoonsgebonden budget (pgb). Na het invullen van de vragenlijsten ontvang je een persoonlijk overzicht met daarin je eigen uitkomsten (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kun je goed voorbereid in gesprek met familieleden, zorgverleners of iemand van de gemeente.

Hoe doe je mee?

Meld je aan via Mijnkwaliteitvanleven.nl. Je krijgt dan 2 keer per jaar een online vragenlijst om in te vullen. De vragen gaan over je persoonlijke situatie, je mogelijkheden en beperkingen. En wat jij merkt van de veranderingen in welzijn en zorg. Het zijn algemene vragen. Als je die hebt ingevuld, ontvang je (op termijn) een themavragenlijst over het pgb. Dankzij jouw deelname krijgt Per Saldo zicht op hoe het staat met de informatieverstrekking over het pgb, de toegang tot het pgb en de mogelijkheden die het budget biedt om aan het roer te blijven staan van je zorg.

Het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM.