Het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl heeft veertien gemeenten waarin meer dan 300 inwoners de vragenlijst over hun kwaliteit van leven hebben ingevuld een overzicht gepresenteerd met de scores van hun inwoners. Daaruit blijkt dat ze hun gemeente waarderen met een cijfer dat ligt tussen de 6 en 6,9. Voor alle veertien gemeenten geldt dat mensen die op meerdere gebieden tegen beperkingen aanlopen een lagere kwaliteit van leven ervaren.

Uitkomsten per gemeente

Tot nu toe hebben meer dan 23 duizend personen de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld. Zodra meer dan tien inwoners van een gemeente meedoen worden die resultaten getoond en dagelijks bijgesteld op www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Daarnaast ontvangt iedere gemeente jaarlijks een rapportage wanneer minimaal 300 inwoners deelnemen.

Bekijk het overzicht van gemeenten op basis van het aantal deelnemers.

Over Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk onderzoek, bestemd voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers. U kunt ook deelnemen als u budgethouder bent of deze vertegenwoordigt. Bent u (vertegenwoordiger van een) budgethouder en bijvoorbeeld chronisch ziek of mantelzorger, vul dan de vragenlijst in als budgethouder.

Waarom meedoen?

De anonieme resultaten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Zo draagt u bij aan verbetering van de zorg en specifiek ook het pgb. Na het invullen van de vragenlijsten ontvangt u een persoonlijk overzicht met daarin uw eigen uitkomsten (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kunt u goed voorbereid in gesprek met familieleden, zorgverleners of iemand van de gemeente.

Hoe doet u mee?

Meld u aan via Mijnkwaliteitvanleven.nl. U krijgt dan twee keer per jaar een online vragenlijst om in te vullen. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. En wat ú merkt van de veranderingen in welzijn en zorg. Het zijn algemene vragen. Als u die heeft ingevuld, ontvangt u (op termijn) een themavragenlijst over het pgb. Dankzij uw deelname krijgt Per Saldo zicht op hoe het staat met de informatieverstrekking over het pgb, de toegang tot het pgb en de mogelijkheden die het budget biedt om aan het roer te blijven staan van uw zorg.

Het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM.

Lees meer in het bericht Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt nieuwe kansen voor contact inwoner en gemeente