Aansluiting gemeenten op PGB Portaal onnodig uitgesteld

VWS en VNG vermelden in een bericht dat de aansluiting van de volgende groep gemeenten opnieuw is uitgesteld, naar het voorjaar van 2024. Wij vinden dat dit sneller kan en dringen aan op aansluiting van deze gemeenten op het Portaal in 2023.

Ondanks dat hier al jaren aan wordt gewerkt, lukt het VWS en de VNG nog steeds niet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, het eens te worden over randvoorwaarden en over te gaan op actie. En de budgethouders zijn hiervan de dupe. Wij zijn het absoluut niet eens met dit besluit en hebben dit duidelijk gemaakt in een brief aan het ministerie van VWS. We pleiten ervoor dat de aansluiting van de volgende groep gemeenten op het Portaal dit jaar nog doorgaat. VWS heeft ons inmiddels laten weten hierover in gesprek te willen gaan.

PGB Portaal

Het PGB Portaal is het digitale administratiesysteem waarmee budgethouders alles rondom hun persoonsgebonden budget (pgb) kunnen regelen. Het PGB Portaal, dat al sinds 2018 in gebruik is, is een groot succes, maar de uitrol hapert. “Momenteel zijn alle functionaliteiten aanwezig om de volgende gemeenten aan te sluiten op het Portaal”, stelt directeur Aline Molenaar. “We vermoeden dat de informatieachterstand bij de bestuurders over de huidige werking van het Portaal een van de oorzaken is van dit besluit.”

Aansluiting gemeenten

Ongeveer de helft van de budgethouders, waarvan de meesten een pgb hebben via de Wlz, werken succesvol met het PGB Portaal. Het Portaal werd begin dit jaar nog beoordeeld door de gebruikers met een gemiddeld rapportcijfer 8. En nog deze maand zijn ruim 2000 budgethouders uit de Wlz probleemloos overgegaan naar het nieuwe systeem. Ook de eerste groep budgethouders met een pgb uit de Wmo of Jeugdwet uit de eerste pilotgemeente is in 2018 aangesloten op het PGB Portaal. In 2022 volgden nog 5 andere gemeenten. Sindsdien wordt het portaal al geëvalueerd, wordt er expertise verzameld en wordt het proces doorlopend geoptimaliseerd.

Inmiddels zijn we al jaren bezig met het aansluiten van de volgende groep van ongeveer 20 gemeenten. “Deze gemeenten zouden eigenlijk vorig jaar augustus al worden aangesloten op het Portaal. Dat is toen uitgesteld tot oktober 2023. Het is niet meer uit te leggen dat het nu weer wordt uitgesteld tot 2024, terwijl deze gemeenten vorig jaar al klaarstonden om over te gaan”, aldus Aline. “We verwerpen dit besluit en roepen het ministerie van VWS op tot het tonen van lef en daadkracht. We moeten nu doorgaan op de ingeslagen weg met het invoeren van dit geweldige systeem.”