Wachtlijsten door tekort aan plekken in verpleeghuis

Tijdens het overleg zijn vooral vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid over wachtlijsten en het tekort aan plekken in verpleeghuizen. De wachtlijsten zijn lang, en worden alleen maar langer.

De minister antwoordt dat zorgkantoren een zorgplicht hebben en moeten zorgen voor voldoende plekken. Bovendien moet er voldoende personeel beschikbaar zijn om nieuwe plekken te kunnen bemannen. Er zijn dus ook problemen op de arbeidsmarkt. Dat moet eerst opgelost worden.

Aandacht voor het pgb ontbreekt

De vragen van de Kamerleden en de antwoorden van de minister zijn gericht op zorg in natura, en niet op het pgb. Hier zijn we teleurgesteld over. Er wordt alleen gesproken over grote instellingen, terwijl de regels die gelden ook problemen opleveren voor kleinschalige pgb-wooninitiatieven.

Wij hebben dit benadrukt in onze brief die is verstuurd aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het overleg. De minister heeft toegezegd dat hij een nieuwe brief zal versturen over pgb-wooninitiatieven en de voortgang van eerder aangekondigde acties. Per Saldo blijft natuurlijk aandacht vragen voor de problemen die spelen bij pgb-wooninitiatieven en verpleeghuiszorg.

Brief Per Saldo voor overleg verpleeghuiszorg