Aandacht voor pgb-wooninitiatieven schiet tekort

Op 25 juni 2019 was in de Tweede Kamer het overleg over verpleeghuiszorg. Per Saldo heeft Kamerleden gevraagd problemen aan te kaarten rondom pgb-wooninitiatieven die verpleeghuiszorg leveren. Helaas is het persoonsgebonden budget (pgb) in het overleg bijna niet aan bod gekomen.

Wachtlijsten door tekort aan plekken in verpleeghuis

Tijdens het overleg zijn vooral vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid over wachtlijsten en het tekort aan plekken in verpleeghuizen. De wachtlijsten zijn lang, en worden alleen maar langer.

De minister antwoordt dat zorgkantoren een zorgplicht hebben en moeten zorgen voor voldoende plekken. Bovendien moet er voldoende personeel beschikbaar zijn om nieuwe plekken te kunnen bemannen. Er zijn dus ook problemen op de arbeidsmarkt. Dat moet eerst opgelost worden.

Aandacht voor het pgb ontbreekt

De vragen van de Kamerleden en de antwoorden van de minister zijn gericht op zorg in natura, en niet op het pgb. Hier zijn we teleurgesteld over. Er wordt alleen gesproken over grote instellingen, terwijl de regels die gelden ook problemen opleveren voor kleinschalige pgb-wooninitiatieven.

Wij hebben dit benadrukt in onze brief die is verstuurd aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het overleg. De minister heeft toegezegd dat hij een nieuwe brief zal versturen over pgb-wooninitiatieven en de voortgang van eerder aangekondigde acties. Per Saldo blijft natuurlijk aandacht vragen voor de problemen die spelen bij pgb-wooninitiatieven en verpleeghuiszorg.

Eerdere berichten