Zorg in wooninitiatieven, ook in wooninitiatieven opgericht door ouders, wordt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de gaten gehouden. Als deze zorgaanbieders zorg krijgen gefinancierd vanuit de Wlz en de Zvw, is op hen onder andere ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. De inspectie ziet hierop toe. Hoe worden de kwaliteitscriteria in uw situatie toegepast?

Bijeenkomsten in Zwolle en Eindhoven

Om antwoord op uw vragen te krijgen organiseert Per Saldo samen met de IGJ twee regionale voorlichtingsbijeenkomsten. U krijgt de nodige informatie en er is voldoende gelegenheid uw vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de inspectie.

Onderwerpen

Aan de orde komen onder andere de volgende vragen.

  • Welke rol speelt de term ‘nieuwe zorgaanbieders’?
  • Aan welke kwaliteitscriteria moet een ouderinitiatief voldoen?
  • Hoe geef ik daar in de praktijk uitvoering aan?
  • Hoe toetst de IGJ de kwaliteit binnen wooninitiatieven van ouders?
  • Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit?