Twee jaar na de invoering van Passend Onderwijs in 2014 zijn er nog steeds te veel kinderen die niet de juiste ondersteuning krijgen of te laat, om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Op 15 december vond in de Tweede Kamer een debat plaats over passend onderwijs met staatssecretaris Dekker van OCW. Een aantal belangenorganisaties heeft als inbreng voor dit debat een brief gestuurd met vijf punten die ze onder de aandacht willen brengen.

Het gaat om de volgende zaken:

  1. Laat zien dat het geld voor passend onderwijs op de goede plek terechtkomt;
  2. Maak duidelijk hoe zorg en ondersteuning precies kan worden geregeld;
  3. Voorkom dat geldproblemen in het speciaal onderwijs op ouders worden verhaald;
  4. Kom snel met oplossingen voor ‘onderwijszoekers’ en ‘thuiszitters’;
  5. Zorg ervoor dat alle kinderen in beeld blijven bij de school.

Per Saldo is mede-ondertekenaar van de brief.

Lees de hele Brief AO Passend Onderwijs 15 december 2016