Gemeenten hebben in 2015 gezamenlijk een bedrag van bijna 1,2 miljard euro, dat was bedoeld voor jeugdzorg en zorg en ondersteuning thuis, niet uitgegeven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die op 31 oktober zijn gepubliceerd. Per gemeente werd bijna 800 miljoen euro minder besteed aan deze maatschappelijke taken dan de inkomsten die binnenkwamen.

Uit eerder onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur bleek al dat gemeenten 310 miljoen euro overhielden op het Wmo-budget. Het is opmerkelijk dat zoveel zorggeld is blijven liggen omdat vorig jaar een heleboel rechtszaken zijn aangespannen door mensen die het niet eens waren met de zorg die ze ontvingen. In de meeste zaken gaf de rechter de klagers gelijk.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gemeenten terecht terughoudend begroot. Het bedrag dat vorig jaar niet is uitgegeven gaat niet verloren, maar wordt gereserveerd voor 2016 en later. Het is nodig om een goede buffer te hebben omdat de bezuinigingen op de jeugdzorg de komende jaren oplopen.

Bron: NOS, Zorgvisie, VNG

Lees ook het bericht Gemeenten houden 1,2 miljard aan zorggeld op de plank