De SVB controleert sinds 1 september de declaraties weer en wil de budgethouder graag helpen bij het correct invullen. Wanneer de declaraties niet juist of volledig zijn wordt u of uw vertegenwoordiger gebeld door een SVB-medewerker. Naast het telefonisch contact ontvangt u of uw vertegenwoordiger een brief waarin staat wat er aan de declaratie ontbreekt. De SVB houdt een overgangsperiode aan tot 1 november 2016.

Vertegenwoordiger van budgethouder

Bent u een vertegenwoordiger en regelt u de zaken voor verschillende budgethouders? Dan kan het voorkomen dat u voor verschillende budgethouders wordt gebeld.

Voor tips bij het invullen gaat u naar de PGB-special: Declaratiewijzer van de SVB. Daarin wordt stap voor stap uitgelegd waaraan een declaratie moet voldoen.

Zie ook het nieuwsbericht De SVB hervat controles pgb

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief over Verantwoorde afbouw coulance-beleid controles PGB