Uitslag corona-enquête: 55% durft de ‘anderhalvemeter-samenleving’ niet aan

1.489 budgethouders en vertegenwoordigers hebben onze corona-enquête ingevuld. Meer dan de helft van de mensen die reageerden geeft aan, niet te durven deelnemen aan de ‘anderhalvemetermaatschappij’. Dat wil zeggen: mensen durven de deur niet uit. Wij vinden dit erg alarmerend. Er wordt te weinig rekening gehouden met mensen met een beperking. Actie volgt, let op onze nieuwsberichten. Je kunt alle uitkomsten van de enquête onderaan dit bericht downloaden.

De redenen waarom mensen er niet op uitgaan zijn divers, zo blijkt uit de enquête.
 • 18%, omdat ik geen 1,5 meter afstand kan houden
 • 18%, omdat ik geen aanwijzingen kan opvolgen vanwege mijn beperkingen
 • 23%, omdat ik mezelf (door mijn beperkingen) extra in acht moet nemen om geen besmetting op te lopen
 • 22% anders
In het coronadebat op donderdag 25 juni 2020 brengt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie onze enquête onder de aandacht van het Kabinet en de Tweede Kamer. Ze noemt de uitslag dat 55% van de mensen die de enquête instuurden niet naar buiten durft of dat heel ingewikkeld vindt. Zij zegt: ‘Of het gebruik van medische mondkapjes een oplossing is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het goed is als dit kabinet extra aandacht heeft voor deze groep zeer kwetsbare mensen. Die zich niet herkent in de opmerking van de minister-president over het aanbreken van de zomer, een mooie periode om naar buiten te gaan. Zich hierdoor gekwetst voelt.’ Ze deed de oproep om ‘ook om te zien naar mensen met een beperking.’

Versoepeling, maar niet op pad

De 22% die ‘anders’ invult, geeft aanvullende redenen. De één zegt wel naar buiten te ‘durven’, maar voorwaarden te stellen: is de veiligheid wel voldoende gegarandeerd? Er zijn praktische problemen in de toegankelijkheid: bijvoorbeeld vanwege de aanpassingen in winkels, waardoor er nu begeleiding nodig is waar dat anders niet het geval was. Budgethouders vragen zich af of ze er wel tegen opgewassen zijn: of ze wel voldoende voor zichzelf kunnen opkomen en om afstandnemen kunnen vragen. Nog een reden: er heerst onduidelijkheid over de maatregelen, omdat ze elkaar soms tegenspreken. En hoe zit het met de handhaving? Iedereen zal de maatregelen moeten opvolgen, maar als je dat niet kunt of als er onduidelijkheid is, hoe wordt daar door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) op gereageerd?

79% niet geïnformeerd door verstrekker

Op de vraag of budgethouders op de hoogte zijn van de afspraken die zijn gemaakt over pgb in de coronatijd antwoordt meer dan de helft (62%): ja. Vervolgens zegt 79% dat zij niet actief op de hoogte zijn gesteld door hun gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.  10% is zelf op onderzoek uitgegaan en heeft zich laten informeren via websites van verstrekkers,  Per Saldo of  de  zorgverlener.

Andere opmerkelijke uitkomsten

Andere vragen gaan over hoe goed mensen zich geholpen voelen, hoe het in coronatijd gaat met zorgverleners vinden en aannemen, of corona zorgt voor problemen bij het regelen van je zorg. Dit zijn de uitkomsten.
 • 25% voelt zich niet geholpen. Het regelen van zorg en/of ondersteuning tijdens coronatijd levert voor 32% van de deelnemers een probleem op. Het grootste probleem dat wordt genoemd (25%) is dat mensen zich van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd voelen,  mensen zich in die tijd niet geholpen voelen.
 • Zorgverleners vinden of aannemen is moeilijk. 16% meldt problemen met het vinden van zorgverleners, 23% zegt deze niet aan te durven nemen.
 • 44% heeft problemen met regelen van zorg.  Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat zij ondanks de extra maatregelen hun zorg en ondersteuning niet of maar deels kunnen regelen. Voor de anderen lukt dat wel.

Gebruik pgb-maatregelen

In de enquête zijn de belangrijkste afspraken die in de coronacrisis voor budgethouders zijn gemaakt op een rijtje gezet. 67 % geeft aan een beroep te gaan doen op één of meer van de afspraken. Het antwoord dat het meest wordt gegeven is:
 • 38%, ik ga extra zorg die als gevolg van de maatregelen is geleverd declareren
 • 48%, ik ga alle niet-geleverde zorg als gevolg van de maatregelen declareren

Bejegening door instanties

Hoe gaan de verschillende instanties om met de vragen van budgethouders?
 • 33% geeft aan dat gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars wel, 33% niet en 33% gedeeltelijk goed antwoord geeft op een vraag. 25% kreeg dezelfde dag nog antwoord, 55% had nog steeds geen antwoord gekregen.
 • 37% geeft aan dat gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar de noodzaak van de aanvraag ter discussie stelt of dat er opnieuw een onderzoek gedaan moet worden (29%).(62%) is al begonnen met het geven van vervangende of extra zorg, nog voordat er toestemming was.
 • 48% van de ondervraagden voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd.

Onze reactie

De uitslag van de enquête is schokkend en sluit aan bij onze ervaring. Bij het treffen van de coronamaatregelen werd onze groep van 120.000 budgethouders en hun zorgverleners in eerste instantie gewoonweg vergeten! We stonden niet eens achterin de rij, we waren gewoonweg niet in beeld. Als belangenorganisatie moesten we heel vaak uitleggen wat corona voor budgethouders betekent. Er is heel veel voor nodig geweest om dingen voor elkaar te krijgen. We blijven nog altijd opletten, er is steeds wel weer iets waar we achteraan moeten. Naar buiten gaan in de ‘anderhalvemetersamenleving’ met ‘het nieuwe normaal’ is voor veel mensen met een beperking moeilijk. In de eerste plaats omdat je door je beperking of hulpmiddel niet de voorgeschreven afstand kunt houden. Of omdat je niet kunt zien of ànderen voldoende afstand houden. Bekende routes zijn onherkenbaar geworden. Op onverwachte plaatsen staan borden met belangrijke informatie die je moet kunnen lezen en opvolgen. Dat alles maakt het voor velen erg onveilig, waardoor je maar liever thuis blijft of alleen op pad gaat als je een begeleider hebt. Het komt erop neer dat de ‘anderhalvemetermaatschappij’ ons extra afhankelijk maakt. Het zet ons, mensen met een beperking, terug in de tijd. Dat mag niet gebeuren! Een toekomst met het ‘nieuwe normaal’ is voor ons niet acceptabel. Het is wat ons betreft het ‘tijdelijke abnormaal’ waarin iedereen moet inleveren maar niemand mag worden buitengesloten.

Onze actie

Volgende week informeren we je over onze vervolgactie. Want je snapt dat we het hier niet bij laten zitten. Houd nieuwsberichten en nieuwsbrief in de gaten. De uitslagen van de enquête kun je hieronder downloaden.