Vóór de ingang van de veranderingen in de zorg kozen eind 2014 13.000 mensen voor overgangsrecht in de Wlz. Zij hebben intussen allemaal een herindicatie gekregen tot uiterlijk 1 juli 2017. Het grootste deel van deze zogenoemde ‘herindiceerbaren’ hebben alsnog een Wlz-indicatie gekregen, anderen zullen per 1 juli 2017 zorg krijgen vanuit de Jeugdwet, Wmo en/of Zvw.

Enquête

Het ministerie van VWS wil graag weten hoe de overgang verloopt voor de groep die nu zorg ontvangt op basis van het Wlz-overgangsrecht, maar per 1 juli 2017 is aangewezen op zorg en ondersteuning via de gemeente (Jeugdwet en / of Wmo). Behoort u tot deze groep? Bezoek dan de speciale webpagina van VWS  en beantwoord de vijf vragen over het Wlz-overgangsrecht.