24/7 zorg bij een psychische stoornis via de Wet langdurige zorg

Vanaf volgend jaar kunnen meerderjarige mensen met een psychische stoornis, die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. Dit is nu nog geregeld via de gemeente.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan vanaf 1 januari 2020 starten met indiceren. De daadwerkelijke zorg vanuit de Wlz start vanaf 1 januari 2021.

De zorgprofielen zijn bekend, maar de zorgzwaartepakketten die hierbij horen nog niet. En de hoogte van de budgetten worden pas in de tweede helft van 2020 duidelijk.

In ons bericht van 25 juli 2019 kun je lezen wie in aanmerking komt voor deze zorg vanuit de Wlz.

Onze rol

Wij hebben sinds 2014 actief gelobbyd om mensen met een psychische stoornis toe te laten tot de Wet langdurige zorg. Logisch als mensen een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24/7 zorg in de nabijheid.

Wij willen dat dit ook gaat gelden voor een kleine groep jeugdigen tot 18 jaar. Het onderzoek hiernaar wordt medio 2020 afgerond.

Wij blijven actief betrokken bij de invoering van de wet.

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van VWS organiseert op 12 en 19 februari 2020 bijeenkomsten in respectievelijk Eindhoven en Utrecht. Deze bijeenkomsten zijn voor mensen met ggz-problematiek die denken in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wlz. Dit gebeurt in samenwerking met ons en RPSW, een belangenvereniging van 39 ouderinitiatieven in en rond Noord-Brabant. De bijeenkomsten gaan over wat de wetswijziging inhoudt, wie in aanmerking komen en wat de verschillen zijn tussen de zorg via je gemeente en via de Wlz. Kijk voor meer informatie en aanmelden op pgbbijeenkomst-wlz-ggz.nl.

Voor degenen die niet naar de bijeenkomst kunnen komen, maken wij in januari 2020 een informatievideo over het onderwerp.

De overheid informeert via informatielangdurigezorg.nl over de veranderingen.