Wat is een derdenbeding?

Het komt helaas wel eens voor dat een zorgverlener zich ten onrechte uit het persoonsgebonden budget (pgb) laat betalen. Er kan dan sprake zijn van fraude. Lange tijd werd de budgethouder verantwoordelijk gehouden en ondervond hij de nadelige consequenties. Dit wordt voorkomen door het zogenoemde ‘derdenbeding’. Hierdoor kan de verstrekker de onterecht ontvangen gelden rechtstreeks bij de zorgverlener terughalen en gaat de terugvordering niet meer via de budgethouder.

Meer informatie

Budgethouders met Wlz-zorgovereenkomsten waar het derdenbeding nog niet in is opgenomen moeten deze overeenkomsten voor 1 juli 2019 vervangen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de SVB.