Maandag 4 december debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge over Jeugdhulp. Belangrijke punten kwam aan bod. De minister deed toezeggingen om de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

Samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs

In het debat benadrukte minister De Jonge benadrukte dat gemeenten de plicht hebben jeugdhulp te bieden daar waar dit nodig is. Dit is niet afhankelijk van beschikbaar budget. Daarnaast bevestigde hij waar Per Saldo in haar brief ook voor pleit: de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs moet beter. Per Saldo ziet steeds meer kinderen tussen wal en schip vallen, zodra niet alleen hulp in de thuissituatie nodig is maar ook tijdens onderwijsuren. Per Saldo is dan ook blij dat de minister een verbetering in de uitvoeringspraktijk noodzakelijk vindt.

Wijkteams

Per Saldo wijst in haar brief op de toezegging van voormalig staatssecretaris Van Rijn over de basiseisen en expertises binnen wijkteams. De minister ziet evenals Kamerleden grote verschillen in de mate van deskundigheid van wijkteams. Maar deze zijn nog jong en moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, vindt hij, maar expertise is daarbij wel belangrijk. De praktijk laat zien dat aar waar een wijkteam zelf ook zorg levert en niet alleen een adviserende functie heeft doorgaans meer deskundigheid aanwezig is. Daar waar het wijkteam vooral een verwijzend loket is, ziet de minister dat de verwachtingen niet goed kunnen worden waargemaakt. De minister wil wijkteams in een aantal gemeenten versterken en wil kijken wat daarvoor nodig is.

Boven de 18

Voor jongeren die 18 jaar worden verandert er veel. De minister vindt dat de overgang naar hulp vanuit het volwassenen domein vloeiend moet verlopen. Hij vindt het vreemd dat op dat moment de hele zorgvraag ter discussie komt te staan. Er zal eerder, als de 18de verjaardag nog niet in zicht is, met jongeren gesproken moeten worden. De Jonge ziet veel in het maken van een toekomstplan. Wat nou als je straks 18 wordt? Hoe zullen we zorgen dat het ook dan nog goedkomt? Hij komt daar graag op terug in het programma Zorg voor Jeugd. Het gebruik kunnen maken van verlengde jeugdhulp, een punt dat door de Kamer werd genoemd, krijgt ook de nodige aandacht.  De verwachting was dat als gemeenten zelf beschikkingen konden afgeven voor zowel de jeugdhulp als de Wmo, dit veel makkelijker zou gaan verlopen. Zover is het nog niet. Daar moet nog hard aan gewerkt worden, weet de minister.

Wat vindt Per Saldo

Per Saldo is blij dat de minister een aantal toezeggingen heeft gedaan om de uitvoeringspraktijk binnen de Jeugdwet te verbeteren. Wij hopen dan ook op een vruchtbare samenwerking met de nieuwe minister.

Samenvatting

Lees meer over dit debat op de website van de Tweede Kamer