Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Trekkingsrecht

Wat moet u weten?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb van gemeente en zorgkantoor het budget niet meer op eigen rekening. Betaling gaat via de SVB. Dit wordt 'trekkingsrecht' genoemd.

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de betalingen vanuit uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven gemakkelijker. De SVB neemt een groot deel van uw financiële administratie over.

Waarom trekkingsrecht

De overheid verwacht met het trekkingsrecht onrechtmatig gebruik van het pgb te voorkomen.
Per Saldo wil dat het trekkingsrecht in dienst staat van de budgethouder, waardoor de administratieve lasten verminderen.


Voor wie geldt het trekkingsrecht wel/niet?

Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die in 2015

 • een pgb ktijgt van de gemeente (Wmo of Jeugdwet)
 • een pgb krijgt van het zorgkantoor (Wlz)

Geen trekkingsrecht in de Zvw

Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die in 2015 een pgb van de zorgverzekeraar krijgen. Zij kunnen wel gebruik maken van diensten van de SVB. Kijk bij uitbetalingen Zvw.

Pgb eenmalig voorziening

Eenmalige pgb’s voor bijvoorbeeld woningaanpassing of een vervoermiddel worden in 2015 nog door de gemeenten zelf betaald. Voor de eenmalige pgb’s is een uitzondering gemaakt tot 1 januari 2016. Volgend jaar bestuderen VWS, VNG en SVB een structurele inrichting van het trekkingsrecht rond de eenmalige pgb’s.

Wie krijgt een pgb?

Bekijk het filmpje van de SVB, met informatie over de pgb-aanvraag, het regelen van uw zorg en het in de gaten houden van uw budget.

Terug naar boven


Declareren

U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Dat doet u door urenbriefjes en/of facturen op te sturen naar de SVB

MijnPGB en DigiD

Opdrachten voor betalingen door de SVB verlopen het snelst via de digitale weg. Kiest u daarvoor, dan is het nodig dat u kunt inloggen met DigiD. Vraag DigiD aan als u dit nog niet hebt gedaan. Dit kan via de website van Digi.D.

Op de website van de SVB kunt u via ‘MijnPGB’ uw budget en alle betalingen bekijken.

Per e-mail

Stuur uw declaraties naar: pgb@svb.nl. U kunt uw ingevulde en ondertekende urenbriefje of rekening als bijlage meesturen.

Per post

Aan:
SVB Servicecentrum PGB
Postbus 8038
3503 RA  Utrecht

Via Epgb

Houdt u uw administratie bij via www.epgb.nl dan kunt u uw urenbriefjes vanuit dit systeem versturen. Kijk voor informatie op www.epgb.nlTerug naar boven


Brochure Servicecentrum Pgb van de SVB

Download hieronder de brochure met alle informatie over trekkingsrecht en alle andere werkgeverstaken van de SVB

Terug naar boven


Wat moet ik doen om vanaf 1 januari 2015 trekkingsrecht te krijgen?

U moet een uw zorgovereenkomst(en) opsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het zorgkantoor (mensen die in Awbz/Wlz zitten/blijven). Hierover krijgt u een brief van de SVB of van het zorgkantoor. Deze brieven worden in tranches en per postcodegebied verstuurd. Het laatste postcodegebied krijgt half oktober een brief van de SVB of het zorgkantoor.
De zorgovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen staan op svb.nl/pgb. U vindt hier ook modelovereenkomsten. U kunt de modelovereenkomsten ook telefonisch aanvragen en per post ontvangen.


Let op

 • Gebruikt u op dit moment automatische incasso’s?
 • Of heeft u een machtiging afgegeven aan een zorginstelling?

Vergeet dan niet deze incasso’s en machtigingen per 1 januari 2015 stop te zetten.

 • Besteedt u uw salarisadministratie uit aan de SVB?

Dan hoeft u niets te doen. De SVB zet de automatische incasso stop per 1 januari 2015. Na 1 januari 2015 blijft de SVB de salarisadministratie voor u doen.

 • Nieuw: zorgkantoor vraagt ook om zorgbeschrijving,
  (gemeenten hebben eigen regeling)

Kijk hier voor zorgbeschrijving

Kijk hier voorformulieren van het zorgkantoor

  Terug naar boven


  Hoe weet ik of mijn zorgovereenkomsten goed zijn?

  In de brief die u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het zorgkantoor krijgt, staat een adres. Als u uw zorgovereenkomst naar dit adres opstuurt, krijgt u bericht terug. Hierin staat of u de zorgovereenkomst nog moet aanpassen of dat de overeenkomst goed is.
  Het is verstandig om de modelovereenkomsten van de SVB te gebruiken. Dan weet u vrijwel zeker dat uw zorgovereenkomst goed is.


  Terug naar boven


  Zorgbeschrijvingen aan zorgkantoor/gemeente

  Om te kunnen beoordelen of de zorg die u uit uw pgb betaalt, past binnen wat vanuit het pgb mag worden besteed, zal het zorgkantoor om een zorgbeschrijving per zorgverlener gaan vragen. U krijgt binnenkort automatisch bericht met het verzoek deze zorgbeschrijvingen in te leveren. Of gemeenten dit ook gaan doen is afhankelijk van de gemeente. Het is namelijk wettelijk niet verplicht.

  Informatie

  De zorgbeschrijvingen worden al enige tijd door het zorgkantoor opgevraagd, bijvoorbeeld na de verantwoording of bij een intensieve controle. Omdat een formulier lange tijd ontbrak, heeft Per Saldo dit na aandringen van haar leden zelf gemaakt. U vindt het bij de slimme lijstjes van Per Saldo ('Zorgplan en zorgbeschrijving', alleen voor leden). De vragen in het formulier 'zorgbeschrijving' komen overeen met wat de zorgkantoren vragen, maar bij het inleveren van uw zorgbeschrijvingen later dit jaar, zult u het dan ontwikkelde formulier van het zorgkantoor zelf gaan gebruiken.

  Uw zorgplan

  Naast een formulier zorgbeschrijving vindt u bij de slimme lijst ook een formulier zorgplan. Dat is voor eigen gebruik en bedoeld om uw eigen zorg te regisseren. U beschrijft hierin alles wat voor u belangrijk is: welke zorg u inkoopt, waarom u deze zorg inkoopt, met welke zorgverleners enzovoort. Met het zorgplan krijgt u grip op uw zorg en hebt u bijvoorbeeld bij een herindicatie de gewenste informatie direct beschikbaar.

  Cursus

  Is het slimme lijstje voor u niet voldoende, dan kunt u overwegen een workshop te volgen bij Per Saldo. Kijk bij cursussen. Helaas is de cursus 'Hoe beschrijf ik mijn zorg' al op veel data vol. Voor uw vragen kunt u natuurlijk ook altijd bellen naar de ledenlijn van Per Saldo.
   

  Terug naar boven


  Download formulier zorgbeschrijving zorgkantoor

  Budgethouders die in de Awbz/Wlz zitten/blijven, krijgen van hun zorgkantoor formulieren zorgbeschrijving en een toelichting daarop toegestuurd. Het formulier en de toelichting kunt u hier downloaden:


  Terug naar boven


  Informatie SVB Servicecentrum PGB

  Met de volgende informatie over trekkingsrecht:

  • Hoe werkt het?
  • Hoe houd ik zicht op mijn budget?
  • Wij sturen u elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende
  • Voor wie?
  • Veel gestelde vragen over trekkingsrecht

  • Wat moet ik doen?

  Ga naar svb.nl.

  Of naar svbabc.nl, de website met verkorte informatie over de administratieve handelingen rondom het pgb

  Of ga verder op pgb.nl, bij wat moet u doen, een stappenplan.


  Terug naar boven


  Herstelacties

  Het trekkingsrecht is werk mei 2015 nog steeds niet zonder problemen. Om budgethouders op de hoogte te stellen van de herstelacties die de SVB gaat uitvoeren samen met gemeenten, zorgkantoren en de ministeries van VWS en SZW, ontvangen budgethouders een brief en een informatiefolder. Alle budgethouders of hun vertegenwoordigers hebben deze informatie ook per post toegestuurd gekregen. U kunt brief en folder hieronder downloaden:

  Of lees dit nieuwsbericht van Per Saldo.  Terug naar boven

  Pagina delen

  'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

  Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

  Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

  Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

  cover eigenwijs

  Eigenwijs

  Verschijnt 26 juli:14/7 VN-verdrag in wer- king|Trekkingsrecht waterdicht systeem 1/1/18|Huish. hulp blijft taak gemeente