Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Home > Dit is een persoonsgebonden budget 2015

Dit is een persoonsgebonden budget 2015

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Bepaal zelf

 • wie u komt helpen
 • wanneer iemand u komt helpen
 • wat deze hulp precies doet

Het kán met een

 • pgb-AWBZ/Wlz, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
 • pgb-Wmo, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
 • pgb-Jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
 • pgb bij zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG).

Pgb-test

Weet u niet zeker of een persoonsgebonden budget iets voor u is, doe de pgb-test.

 

Speciaal voor jongeren en hun ouders

Om zicht te krijgen op de zorg die een jongere nodig heeft kunnen de jongere zelf en zijn ouders afzonderlijk van elkaar een vragenlijst invullen. Kijk op www.welkezorghebiknodig.nl.

 • Wlz (voorheen Awbz)

  Iedereen die in Nederland woont of werkt is waarschijnlijk verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is een volksverzekering en dekt ziektekosten die niet onder de gewone zorgverzekering vallen. Wlz-verzekerden zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland maar is toch niet verzekerd voor de Wlz.

 • Wlz: een nieuwe wet, wat betekent dit voor u?

  De Awbz wordt afgeschaft, daarvoor in de plaats komt de Wlz: de Wet langdurige zorg. Welke veranderingen gaan er optreden?

 • Jeugdwet (gemeente)

  Uw eigen gemeente organiseert de zorg voor alle kinderen (op enkele uitzonderingen na). Ook voor de kinderen die voorheen een indicatie in de Awbz hadden en de jongeren met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd.

 • Wmo (gemeente)

  Nieuwe wetten, nieuwe regels. De Wmo werd Wmo2015, een aangepaste wet. Het indicatiegesprek is verleden tijd, de gemeente doet een 'onderzoek' en gaat daarover met u in gesprek. Een pgb is alleen mogelijk bij toekenning van een ‘maatwerkvoorziening’, voorliggend zijn algemene voorzieningen. Ook wordt onderzocht wat u zelf of wat uw omgeving voor u kan doen. Met een maatwerkvoorziening wordt u voor de keuze gesteld, waarbij u in de Wmo2015 niet hoeft te bewijzen dat zorg in natura niet werkt, maar de gemeente u de ruimte moet geven om uit te leggen waarom u in uw situatie kiest voor een pgb.

 • Zvw (zorgverzekeraar)

  De zorgverzekeraars gingen eind maart 2014 akkoord, na een periode van intensieve en soms moeilijke gesprekken samen met Per Saldo en het ministerie van VWS. Maar het is er: een pgb in de Zorgverzekeringswet. Daarmee behouden ruim 50.000 mensen hun pgb en daarmee de regie over hun eigen zorg.

 • Meldpunt 'Juiste Loket'

  Meldpunt voor mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd’ voelen, niet weten welk zorgloket voor hun zorg of ondersteuning verantwoordelijk is, en/of vragen hebben over het Wlz overgangsrecht / herindicatietraject van het CIZ (de groep...

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 6 oktober

Eigen regie, kern van

20 jaar pgb: 3 portret-

ten; herindicatie in 4

wetten; in gesprek met Nationale Ombudsman