Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Home > Dit is een persoonsgebonden budget 2015

Dit is een persoonsgebonden budget 2015

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Bepaal zelf

 • wie u komt helpen
 • wanneer iemand u komt helpen
 • wat deze hulp precies doet

Het kán met een

 • pgb-AWBZ/Wlz, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
 • pgb-Wmo, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
 • pgb-Jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
 • pgb bij zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG).

Pgb-test

Weet u niet zeker of een persoonsgebonden budget iets voor u is, doe de pgb-test.

 

Speciaal voor jongeren en hun ouders

Om zicht te krijgen op de zorg die een jongere nodig heeft kunnen de jongere zelf en zijn ouders afzonderlijk van elkaar een vragenlijst invullen. Kijk op www.welkezorghebiknodig.nl.

 • Wlz (voorheen Awbz)

  Iedereen die in Nederland woont of werkt is waarschijnlijk verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is een volksverzekering en dekt ziektekosten die niet onder de gewone zorgverzekering vallen. Wlz-verzekerden zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland maar is toch niet verzekerd voor de Wlz.

 • Wlz: een nieuwe wet, wat betekent dit voor u?

  De Awbz wordt afgeschaft, daarvoor in de plaats komt de Wlz: de Wet langdurige zorg. Welke veranderingen gaan er optreden?

 • Jeugdwet (gemeente)

  De gemeente gaat de zorg voor alle kinderen organiseren. Waaronder de kinderen die voorheen een indicatie in de Awbz hadden en de behandeling van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg, die nu door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet) wordt betaald. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd.

 • Wmo (gemeente)

  Volwassenen gaan na 1 januari 2015 voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend Verblijf en in sommige gevallen voor Persoonlijke Verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen. Hoe kunt u na 1 januari 2015 zorg aanvragen bij de gemeente? En wat zijn uw rechten?

 • Zvw (zorgverzekeraar)

  De zorgverzekeraar gaat de persoonlijke verzorging en verpleging regelen. Ruim 50.000 mensen houden het pgb en worden vanaf 2015 niet afhankelijk van thuiszorgorganisaties. De zorgverzekeraars gingen eind maart 2014 akkoord, na een periode van intensieve en soms moeilijke gesprekken samen met Per Saldo en het ministerie van VWS. Maar het komt er: een verankerd pgb in de Zorgverzekeringswet.

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Verschijnt 16 december, voor leden en abonnees. 

Klik voor de inhoud van deze special op 'EigenWijs' hiernaast.

Nog geen lid of abonnee? Klik hierboven op 'Lid worden'. 

Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 16 decem-

ber met o.a. Special 

veranderingen pgb-zorg; Welke zorg-

verzekeraar?; Woon-

initiatievendag 2014