Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

14 meest gestelde vragen

DIT DEEL IS NOG NIET AANGEPAST AAN DE NIEUWE REGELGEVING DIE INGAAT OP 1-1-2015

Uit uw websitebezoek, vragen aan telefoon en in e-mail, vragen tijdens cursussen en ledenbijeenkomsten maakt Per Saldo op wat uw meest gestelde vragen zijn.

Meest gestelde vraag van de week

Kijk in de nieuwste Nieuwsbrief van Per Saldo.


Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met Per Saldo via het vragenformulier.


 • Wat is een pgb (persoonsgebonden budget)?

  In principe komt iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, in aanmerking voor zorg vastgelegd in de Wlz. Onder de Wlz vallen mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben (7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben). Gemeenten en zorgverzekeraars leveren zorg die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Deze zorg kan worden gegeven door instellingen (zorg in natura) of worden geregeld met het persoonsgebonden budget (pgb).

 • Waarvoor kan ik hulp krijgen?

  De soorten hulp die u kunt krijgen, worden 'zorgfuncties' genoemd. Er zijn zeven zorgfuncties, die u krijgt toegekend in een aantal uren (klassen).

 • Wat moet ik doen om een pgb te krijgen?

  De eerste stap is het aanvragen van een indicatie. Dat is een verklaring waarin staat dát u zorg nodig hebt die valt onder de AWBZ of Wmo, wélke zorg u nodig hebt en hoevéél zorg u nodig hebt. Een indicatie kunt u telefonisch of digitaal aanvragen. Afhankelijk van uw achtergrond en uw vraag kunt u bellen naar:

 • Wanneer en hoe moet ik een budgetplan invullen?

  Nieuwe aanvragers van een pgb zijn verplicht een budgetplan voor het zorgkantoor in te vullen. In 2012 is dit ingesteld voor mensen die voor het eerst een indicatie kregen en een pgb-zzp aanvroegen. In 2013 is het een algemene maatregel geworden, waardoor elke nieuwe aanvrager van een pgb een budgetplan moet indienen. U krijgt het formulier 'budgetplan' van het zorgkantoor toegestuurd nadat uw indicatie is vastgesteld.

 • Ik moet een zorgplan maken, hoe doe ik dat?

  Zorgkantoren vragen budgethouders een zorgplan of zorgbeschrijving te maken. Hoe voldoet u aan de eisen van het zorgkantoor?

 • Mag ik mijn vakantie betalen uit mijn pgb?

  Wanneer u op vakantie gaat is het mogelijk dat u dit helemaal niet, voor een deel of helemaal kunt betalen uit uw pgb. Gaat u alleen op vakantie, met uw familie of wilt u uw zorgverlener meenemen op vakantie?

 • Het zorgkantoor komt op huisbezoek, wat moet ik daarover weten?

  In het kader van fraudeonderzoek worden er sinds 2013 ook budgethouders bezocht. Daaraan vooraf gaat een administratief onderzoek.

 • Bij welk loket kan ik in 2015 terecht?

  Er gaat veel veranderen in de wetgeving voor de langdurige zorg. De nieuwe Jeugdwet gaat in op 1 januari 2015. De nieuwe Awbz, de Wlz, waarschijnlijk ook. Plus de wetswijzigingen in Wmo en Zvw.

 • Is het zinvol in 2014 een herindicatie aan te vragen?

  Alle berichten over de hervorming in de zorg zorgen voor grote onzekerheid onder budgethouders. Naar verwachting gaan de nieuwe Wet langdurige zorg en de herzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2015 in. Dat denken we, maar zeker is het nog altijd niet. Uitgaande van de bijna voldongen feiten, vraagt u zich misschien af hoe u in uw situatie kunt houden wat u hebt.

 • Hoe vind ik zorgverleners die mij kunnen helpen?

  Met een pgb kunt u zelf bepalen wie u als zorgverlener wilt inschakelen. Er zijn allerlei manier om iemand te vinden, maar bepaalt u van tevoren eerst waar uw voorkeur naar uitgaat.

 • Wat moet ik doen als ik een zorgverlener aanneem?

  Houders van een pgb noemen we budgethouder. Als budgethouder bent u automatisch werkgever of opdrachtgever. Dit is een taak die verplichtingen met zich meebrengt. U moet de afspraken die u met uw zorgverleners maakt, vastleggen in een zorgovereenkomst.

 • Begeleiding, wat mag wel/niet?

  Vanaf 1 januari 2011 hanteren alle Zorgkantoren dezelfde vergoedingenlijst. Daarop kunt u zien voor welke begeleiding u een pgb wel, niet of soms mag inzetten.

 • Hoe verantwoord ik de uitgaven van mijn pgb?

  Het zorgkantoor vraagt u om één of twee keer per jaar op te geven waaraan u uw budget hebt besteed. Dat wordt ‘verantwoording’ genoemd. Het Zorgkantoor stuurt u het verantwoordingsformulier automatisch toe. Gemeenten bepalen zelf of, hoe, waarvoor en wanneer u uw pgb moet verantwoorden. Vraag uw gemeente om de regels die zij hanteren.

 • Wat kan Per Saldo voor mij doen?

  De regeling rondom het pgb is complex. Per Saldo helpt u door de bomen het bos te zien. Wij geven u informatie over alle mogelijke onderwerpen op allerlei verschillende manieren.

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Verschijnt 16 december, voor leden en abonnees. 

Klik voor de inhoud van deze special op 'EigenWijs' hiernaast.

Nog geen lid of abonnee? Klik hierboven op 'Lid worden'. 

Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 16 decem-

ber met o.a. Special 

veranderingen pgb-zorg; Welke zorg-

verzekeraar?; Woon-

initiatievendag 2014