Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Home > NIEUW: Wat verandert de komende jaren? > 2014: voor mensen die voor het eerst een pgb willen aanvragen

NIEUW: Wat verandert de komende jaren?

2014: voor mensen die voor het eerst een pgb willen aanvragen

Vanaf 1 januari 2013 kunnen de meeste mensen die voor het eerst een pgb willen aanvragen, gewoon weer een pgb krijgen. De voorwaarden voor het aanvragen van een pgb zijn sinds 2013 veranderd. Nieuwe zorgvragers met alleen een indicatie voor Begeleiding minder dan 10 uur per week, komen niet in aanmerking voor een pgb.

Hebt u geen andere zorg nodig dan Begeleiding én voor minder dan 10 uur per week, dan kunt u alleen zorg krijgen van instellingen en organisaties die zijn gecontracteerd door het zorgkantoor (de zogenoemde zorg in natura).

 • Hebt u meer uren Begeleiding per week geïndiceerd gekregen of naast Begeleiding ook Persoonlijke Verzorging of Verpleging, dan kunt u wel een pgb aanvragen.
 • Kortdurend Verblijf wordt niet gezien als andere zorg en telt daarom niet mee als andere functie naast Begeleiding.

Alleen Begeleiding, alleen een pgb bij minstens 10 uur Begeleiding per week

Hoe tellen de uren Begeleiding?

 • Eén dagdeel Begeleiding Groep (dagbesteding) telt voor de telling mee als één uur. Dus als u een indicatie hebt van 9 dagdelen Begeleiding Groep, telt dit als 9 uur Begeleiding.
  • Als u geen indicatie voor andere zorg hebt, zoals Persoonlijke Verzorging of Verpleging, is dat te weinig voor de aanvraag voor een pgb, ténzij meer mensen binnen het gezin een indicatie hebben voor Begeleiding.
  • Gezinsleden mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen. Komen ze daarmee boven de 10 uur, dan kan er wel een pgb worden aangevraagd.
  • Heeft een gezinslid al een pgb dan komt een ander gezinslid met een indicatie minder dan 10 uur per week enkel en alleen voor begeleiding, automatisch óók in aanmerking voor een pgb.
  • Een eventuele indicatie voor Kortdurend Verblijf telt niet mee bij het optellen van de uren.
 • Voor Begeleiding Individueel wordt voor het bepalen van het aantal uren het midden van de klasse genomen. U vindt in onderstaande tabel het midden van elke klasse.
Klasse Uren per week Telt mee voor:
0 - 1,9 1,0
2 -3,9 3,0
4 - 6,9 5,5
7 - 9,9 8,5
10 - 12,9 11,5
13 - 15,9 14,5
16 - 19,9 18,0
20 - 24,9 22,5

 

Als u dus alleen een indicatie voor Begeleiding klasse 4 hebt en geen indicatie voor andere zorg zoals Persoonlijke Verzorging of Verpleging, komt u op 8,5 uur en dat is te weinig voor de aanvraag voor een pgb, ténzij meer mensen binnen het gezin een indicatie hebben voor begeleiding. Inwonende gezinsleden mogen de uren begeleiding bij elkaar optellen. Komen ze daarmee boven de 10 uur, dan kan er wel een pgb worden aangevraagd.
Een eventuele indicatie voor Kortdurend Verblijf telt niet mee; niet als andere zorg en ook tellen deze uren niet mee in deze berekening.

Soms is Begeleiding Persoonlijke Verzorging

Per Saldo krijgt veel verontruste leden aan de lijn die alleen een indicatie voor Begeleiding hebben en voor minder dan 10 uur per week. Als onze pgb-consulent dan doorvraagt om zicht te krijgen op welke momenten en waarbij die persoon begeleiding nodig heeft, valt het regelmatig op dat in de indicatie vaak iets onder de noemer 'Begeleiding' is geschaard terwijl het eigenlijk onder 'Persoonlijke Verzorging' valt.

Een voorbeeld

Een voorbeeld is de 15-jarige zoon van mevrouw Schinnen. Hij heeft alleen een indicatie voor Begeleiding klasse 4. 's Ochtends doucht hij, poetst zijn tanden en kamt zijn haren. Mevrouw Schinnen moet bij hem in de badkamer blijven want anders komt hier allemaal niets van terecht. Ze moet hem voortdurend vertellen wat de volgende stap is en aanwijzingen geven, bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen, want anders doet hij alleen de bovenkant. In de indicatie is deze tijd meegeteld als Begeleiding, maar zou onder Persoonlijke Verzorging moeten vallen. Mevrouw Schinnen hoeft weliswaar niet fysiek te helpen, maar zij helpt haar zoon met haar 'handen op de rug' bij zijn persoonlijke verzorging.

Het is dus heel belangrijk bij de indicatie goed te vertellen waar u of uw kind hulp bij nodig heeft.  

Meer info

Manieren om de momenten waarbij zorg nodig is in beeld te krijgen:

Wilt u weten welke zorg vanuit de Awbz vergoed wordt? Kijk bij de Vergoedingenlijst Awbz , scrollen tot onderaan pagina.

Terug naar boven


Nieuw: budgetplan en indicatieduur

Budgetplan

Als u na 1 januari 2013 voor het eerst een pgb aanvraagt, moet u een budgetplan inleveren bij het zorgkantoor. Het formulier krijgt u bij uw verzoek om een pgb automatisch toegestuurd. Leest u voor het maken van het budgetplan een van de meest gestelde vragen: Wanneer en hoe moet ik een budgetplan invullen? of ga naar Budgetplan maken.

Wilt u meer informatie, kijk bij zo schrijf ik een goed budgetplan.

Indicatie minstens 1 jaar geldig

Om in aanmerking te komen voor een pgb moet de indicatie minstens 1 jaar geldig zijn. Of het CIZ of BJz moeten bij indicaties korter dan 1 jaar hebben aangegeven dat u ook daarna nog steeds Awbz-zorg nodig zult hebben.

Voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben, geldt deze voorwaarde niet.

Terug naar boven


Enkele zorgzwaartepakketten verdwijnen

De volgende zorgzwaartepakketten zijn per 1 januari 2014 opgeheven voor nieuwe instromers: 

 • VV 1, VV 2 en VV 3 (sector verpleging en verzorging)
 • GGZ 1 en GGZ 2 (geestelijke gezondheidszorg)
 • VG 1 en VG 2 (verstandelijk gehandicaptenzorg)

Nieuwe instromers in deze zzp's zullen een indicatie krijgen in functies en klassen. 

 • Uitzonderingen

  - deze maatregelt geld niet voor kinderen en jongeren tot 23 jaar 
  - de zzp's LG en ZG 1 en 2 blijven in Awbz tot 2016. Daarna gaan gemeenten deze zorg overnemen en geeft deze zzp's geen toegang meer tot verblijf.

Indicatie in functies en klassen

Na het wegvallen deze zzp's worden de indicaties voortaan in functies en klassen afgegeven. Voor budgethouders hoeft deze wijziging geen problemen op te leveren, omdat zij met het pgb hun zorg al thuis regelen of in een woonvorm. Bovendien kan er beter op maat worden geïndiceerd. Maar dan moet het budget dat zij krijgen wél gelijk blijven.

Terug naar boven


Tarieven 2014

Tarieven pgb bij indicatie in functies en klassen

De tarieven van 2014 vindt u bij Hoe hoog is het pgb?

Tarieven pgb bij indicatie in zorgzwaartepakket

De tarieven voor het pgb-zzp vindt u bij Indicatie in een zorgzwaartepakket.

Terug naar boven


Meld uw problemen!

Geen passende zorg zonder pgb?

Hebt u enkel Begeleiding nodig, minder dan 10 uur per week en kunt u geen passende zorg vinden, neem dan zo snel mogelijk contact op met Per Saldo. Neemt u ook contact met ons op als u minder dan 10 uur Begeleiding hebt per week en u in de problemen gaat komen als u in 2014 uw pgb verliest.

Contact opnemen kan

Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van Per Saldo.

 

Over situaties van mensen die in de problemen zijn gekomen door de maatregelen, nemen wij direct contact op met het ministerie.

Problemen budget pgb-zzp

Komt u in de problemen door de verlaging van uw pgb-zzp? Belt u dan met de ledenlijn!

 

Terug naar boven

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Verschijnt 16 december, voor leden en abonnees. 

Klik voor de inhoud van deze special op 'EigenWijs' hiernaast.

Nog geen lid of abonnee? Klik hierboven op 'Lid worden'. 

Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 16 decem-

ber met o.a. Special 

veranderingen pgb-zorg; Welke zorg-

verzekeraar?; Woon-

initiatievendag 2014