Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Wmo (gemeente)

Nieuwe wet

De gemeente doet een 'onderzoek' en gaat daarover met u in gesprek. Een pgb is alleen mogelijk bij toekenning van een ‘maatwerkvoorziening’, voorliggend zijn algemene voorzieningen. Ook wordt onderzocht wat u zelf of wat uw omgeving voor u kan doen. Met een maatwerkvoorziening wordt u voor de keuze gesteld, waarbij u in de Wmo2015 niet hoeft te bewijzen dat zorg in natura niet werkt, maar de gemeente u de ruimte moet geven om uit te leggen waarom u in uw situatie kiest voor een pgb.

De Wmo is er voor volwassenen die door hun handicap of beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken. Lukt het u niet op eigen kracht en hebt u geen hulp uit uw omgeving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.


Wettekst pgb in Wmo

Wmo2015 Artikel 2.3.6

 1. Indien de cliënt dit wenst, verstrekt het college hem een persoonsgebonden budget dat de cliënt in staat stelt de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken.
 2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien:
  a. de cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
  b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerk-voorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;
  c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.
 3. Bij het beoordelen van de kwaliteit als bedoeld in het tweede lid, onder c, weegt het college mee of de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.
 4. Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden betreffende het tarief, de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.
 5. Het college kan een persoonsgebonden budget weigeren:
  a. voor zover de kosten van het betrekken van de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen van derden hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening of;
  b. indien het college eerder toepassing heeft gegeven aan artikel 2.3.10, eerste lid, onderdeel a, d en e.
 6. Op een persoonsgebonden budget is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing

Terug naar boven


Handreiking aan gemeenten

De 'Handreiking pgb in de Wmo en Jeugdwet' waaraan Per Saldo een belangrijke bijdrage leverde, is bedoeld voor gemeenten om hen te helpen het pgb-beleid vorm te geven. Ook voor (toekomstige) budgethouders geeft deze brochure nuttige informatie.

Downloaden

U kunt de Onbekend bestandsformaathandreiking hier downloaden.

Terug naar boven


Checklist gemeenten bij langer zelfstandig wonen

Om gemeenten een handje te helpen is onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken een toolkit ontwikkeld waarmee gemeenten eenvoudig de juiste informatie op de site kunnen zetten. Dit document is bedoeld voor gemeentelijke communicatieprofessionals en kan gebruikt worden als geheugensteun bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen en -activiteiten over dit onderwerp. Het bevat een checklist met belangrijke thema’s binnen het langer zelfstandig wonen, een toelichting hierop en voorbeeldteksten die je vrij kunt gebruiken in je communicatie-uitingen. Ook handige informatie voor budgethouders.

U kunt de toolkit downloaden op de website van de gemeente van de toekomst.

Terug naar boven


Formulieren en officiële informatie om te downloaden

Deze informatie is gericht op het pgb-Wlz en soms ook nuttig voor budgethouders die hun pgb ontvangen uit andere wetten.

Ga naar pgb.nl (alleen voor leden).

Terug naar boven

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 26 juli:14/7 VN-verdrag in wer- king|Trekkingsrecht waterdicht systeem 1/1/18|Huish. hulp blijft taak gemeente