Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

 

home

Home

Oplichters geven zich uit als SVB-medewerkers

25 augustus 2016

De SVB heeft meldingen ontvangen van budgethouders die thuis zijn bezocht door personen die zich voordoen als medewerkers van de SVB. Zij proberen budgethouders vertrouwelijke gegevens afhandig te...

 

Ik wil meer weten over...

Jeugdwet

Jeugdwet

Zorg voor de jeugd wordt geregeld door uw gemeente

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo

O.a. begeleiding, dagbesteding, logeren via uw gemeente

Wet langdurige zorg

Wlz

Voor mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.

Zorgverzekeringswet

Zvw

Voor verpleging, verzorging en intensieve kindzorg

Trekkingsrecht

Trekkingsrecht

De SVB is verantwoordelijk voor uitbetaling van het pgb

Keukentafelgesprek

Keukentafelgesprek

De gemeente doet onderzoek nadat u uw aanvraag heeft gedaan

Geen/te weinig pgb

Geen/te weinig pgb

Oneens met het bedrag of aantal uren op uw beschikking?

Hulmiddelen en voorzieningen

Voorziening/hulpmiddel

Rolstoel, vervoer, woningaanpassingen etc.

Zorgverleners

Hoe zoekt, vindt en behoudt u een zorgverlener?

Per Saldo Wonen

Voorheen LSW, voor woon- en ouderinitiatieven

 

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 26 juli:14/7 VN-verdrag in wer- king|Trekkingsrecht waterdicht systeem 1/1/18|Huish. hulp blijft taak gemeente